Nieuws & Agenda

Onze school & corona: informatie voor leerlingen en ouders

Update: 14-07-2021

Op deze informatiepagina staan de actuele coronamaatregelen en -afspraken die op onze scholen gelden. Als hierin iets verandert, wordt dat als eerste op deze pagina bekendgemaakt. Hou deze pagina daarom goed in de gaten. 


Onderwijs na de zomervakantie

Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen die gelden na de zomer. Op dit moment is de verwachting dat de huidige maatregelen ook bij de start van het nieuwe schooljaar blijven gelden. Deze maatregelen zijn:

  • Was je handen vaak en goed
  • Houd 1,5 meter afstand tot medewerkers
  • Blijf bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid – ook in twijfelgevallen - thuis en laat je testen door de GGD
  • Mondkapjes zijn verplicht 

Ook over de precieze invulling van het zelftesten in het funderend onderwijs wordt op 13 augustus besloten. 


Zelftesten

Een veilige openstelling van de scholen, zonder afstand tussen leerlingen, kan alleen met zelftesten. We vragen leerlingen en medewerkers daarom dringend om twee keer in de schoolweek een zelftest te doen. Blijf bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid – ook in twijfelgevallen - thuis en neem contact op met de GGD voor een coronatest.

Sinds 10 mei gebruiken wij naast alle geldende coronamaatregelen ook zelftesten. Deze testen zijn gratis voor onze leerlingen en medewerkers. De zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Meer informatie staat in de brief die op 21 en 22 april is verstuurd.


Ondersteuning bij onli­ne onderwijs

Op het leerlingportaal (mijn.tcc-leerling.nl) staat informatie over online onderwijs, zoals handleidingen, richtlijnen en antwoorden op veel gestelde vragen. Dit portaal is speciaal voor leerlingen van TCC.


Informeer school bij ziekte en quarantaine

Is uw kind ziek, in thuisquarantaine of isolatie? Informeer school altijd over de afwezigheid van uw kind. Zit een leerling in quarantaine en is hij/zij niet ziek, dan moet hij/zij wel online les volgen.  

Ziekte en quarantaine kunnen telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur gemeld worden bij de receptie van de schoollocatie van uw zoon of dochter. Afwezigheid door quarantaine wordt niet als verzuim gemeld. Als uw kind weer onderwijs kan volgen, horen we dat ook graag.


Vragen over het coronavirus, quarantaine of de coronatest?

Voor antwoorden op vragen over het coronavirus (COVID-19), quarantaine en de coronatest verwijzen wij door naar de websites van het RIVM en de GGD:

Algemene informatie over het coronavirus 
Veelgestelde vragen over het coronavirus
Informatie over de coronatest
Informatielijn corona


Vragen over de maatregelen op school?

Heeft u een vraag over de maatregelen en/of afspraken op onze scholen? Mailt u dan naar info@twentscarmelcollege.nl.