Potskampstraat

Zorg en Welzijn

Het profiel Zorg en Welzijn (Z&W) biedt een brede opleiding waarbij veel richtingen en onderwerpen aan bod komen, zodat je kunt ervaren waar jouw interesse ligt en waar je goed in bent. Dit profiel wordt zowel op BBL- als KBL-niveau aangeboden.

Op het zorgplein vind je goed ingerichte praktijklokalen en maak je kennis met de volgende werkvelden:

 • Hulpverlening en verzorging
 • Welzijn van kinderen, jongeren en ouderen
 • Uiterlijke verzorging
 • Facilitaire dienstverlening

 

Kennis en vaardigheden

Bij Z&W doe je niet alleen kennis op. Jij wilt een goede werknemer voor het bedrijfsleven worden. Daarom leer je ook …

 • dienstbaar te zijn en respectvol om te gaan met mensen
 • plannen en organiseren, samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden,
 • veilig en hygiënisch werken

 

De vier profielen in Z&W

In het derde en vierde leerjaar volg je vier verplichte profieldelen:

 • Mens en gezondheid
 • Mens en omgeving
 • Mens en activiteit
 • Mens en zorg

Hierna kies je drie van de volgende keuzevakken:

 • Kennismaking met uiterlijke verzorging
 • Haarverzorging
 • Welzijn kind en jongere
 • Welzijn volwassenen en ouderen
 • Wonen en huishouding
 • Assisteren in de gezondheidszorg
 • Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
 • EHBO

Keuzevak 4: facilitaire dienstverlening (onderhoud en receptie) Stage, voor iedereen verplicht)

 

Buitenschools leren / stage

Je hebt niet alleen les op school in de theorie- en de praktijklokalen, maar ook buiten school. Hiervoor lopen projecten tussen het Twents Carmel College en woon-zorgcentra, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kapsalons en fitnescentra in Oldenzaal en omstreken.

Je ontmoet mensen van jong tot oud, je helpt en assisteert bij diverse werkzaamheden.

Een paar voorbeelden:

 • Je assisteert bij beautymiddagen
 • Je wandelt met mensen die in een rolstoel zitten
 • Je helpt bij het schenken van de koffie en bij activiteiten in verpleeg- of verzorgingshuizen
 • Je helpt bij spelactiviteiten in de kinderopvang en BSO

Ook nodigen we 1 keer per week gasten uit in ons restaurant. Vierdejaars leerlingen bereiden  een overheerlijke lunch in de grootkeuken die vervolgens wordt geserveerd aan de gasten. Natuurlijk wordt veel aandacht besteed aan hygiëne, tempo en kwaliteit, maar ook niet te vergeten het contact met de gasten. Een gezellig praatje, een helpende hand en … lekker eten!

In leerjaar 3 en 4 werken we met een lintstage van ongeveer een half schooljaar, als oriëntatie op de vervolgopleiding die je wilt kiezen. Je gaat dan 1 dag per week stage lopen.

 

Vakken

Als je kiest voor Z&W, krijg je zowel op BBL- als KBL-niveau les in de volgende vakken:

 • Beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde of Maatschappijkunde (bij voldoende aanmelding)
 • Biologie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Cultuur en Kunstzinnige Vorming (ljr3)
 • Maatschappijleer (ljr4)

 

Mensenwerk

Werken in de zorg betekent, dat je werkt met mensen. Daarbij moet je je dienstbaar op kunnen stellen. Respect en samenwerken zijn belangrijk voor wie dit profiel kiest.

 

Alle profielen