Ouders / Verzorgers

Ouderraad

Iedere locatie van het Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad heeft als doel een optimale samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

De taken van de ouderraad

De ouderraad gaat in gesprek met de schoolleiding en heeft een adviserende taak over de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de locatie.

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar over specifieke schoolzaken, maar ook over onderwerpen die zowel voor de locatie als voor de ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn. In het reglement staat meer over wat een ouderraad doet en mag.

Informatie over de (samenstelling van) de ouderraad is op de locatie zelf te verkrijgen.

Rechtstreeks contact opnemen met de ouderraad is mogelijk. Daarvoor gebruikt u onderstaande links:

 

Ouderraad Potskampstraat
Ouderraad Lyceumstraat
Ouderraad De Thij
Ouderraad Losser
Ouderraad Denekamp
Ouderraad Praktijkonderwijs

 

Alle overige overlegorganen hebben we hier voor u op een rij gezet.