Ouders / Verzorgers

Ouderraad

Iedere locatie van het Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad heeft als doel een optimale samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar over specifieke schoolzaken, maar ook over onderwerpen die zowel voor de locatie als voor de ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn.

De taken van de ouderraad

De ouderraad praat met de schoolleiding en geeft advies. Via de ouderraad werken ouders en school dus samen. De ouderraad geeft advies over de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de locatie.

Waarom een ouderraad?

Via de ouderraad werken ouders en school samen. Het schoolbestuur en de directie leggen uit waarom bepaalde keuzes wel of niet gemaakt zijn. De ouderraad kan daarop reageren. Soms adviseert de ouderraad om iets op een andere manier te doen.

Via de ouderraad ontstaat ook meer begrip tussen school en ouders. Docenten leren door contact met de ouderraad hoe het bij leerlingen thuis gaat. Ouders die meer in de school komen en meer met docenten en directie praten weten beter wat wel en niet kan en mag op school.

Waarom lid worden van de ouderraad?

Via de ouderraad hebben ouders invloed op de kwaliteit van de school. Ouders helpen om school een veilige omgeving te houden voor leerlingen. Als een kind goed in zijn vel zit, heeft dat een positieve invloed op zijn leerprestaties.

Ouders die actief bij school betrokken zijn, weten beter wat er in de school gebeurt. Andersom weet school beter in welke informatie ouders echt geïnteresseerd zijn. Dit maakt het makkelijker om met elkaar te praten zaken die te maken hebben met school en opvoeding.

Ouderraad per locatie

Meer weten over de ouderraad per locatie of wilt u contact opnemen met de ouderraad? We hebben alles per locatie op een rij gezet:

Ouderraad Potskampstraat
Ouderraad Lyceumstraat
Ouderraad De Thij
Ouderraad Losser
Ouderraad Denekamp
Ouderraad Praktijkonderwijs

 

Alle overige overlegorganen hebben we hier voor u op een rij gezet.