De Thij

Home / Locaties / De Thij / Contact / Ouderraad

Ouderraad

De taken van de ouderraad

Iedere locatie van het Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad gaat in gesprek met de schoolleiding en heeft een adviserende of instemmende taak over de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de school. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar.

Als belangrijkste speerpunten hebben wij als ouderraad van De Thij:

 • De kwaliteit van het onderwijs in de onderbouw
 • Een veilig klimaat voor alle leerlingen op onze locatie
 • Meedenken in het beleid van de school
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven
 • Onderwerpen die wij zelf als ouders doorkrijgen van andere ouders

Een ouderraad fungeert ook als een soort brug tussen de directie, de CMR (centrale medezeggenschapsraad) en de ouders van de school. Vanuit de ouderraad zijn er 3 ouders vertegenwoordigd in de DMR (Deelmedezeggenschapsraad).
Op deze manier kan de CMR via de DMR input bij de achterban ophalen en weet de ouderraad welke belangrijke besluiten voor ouders er voorliggen bij de CMR en DMR.

Waarom een ouderraad?

Via de ouderraad werken ouders en school samen. Het schoolbestuur en de directie leggen uit waarom bepaalde keuzes wel of niet gemaakt zijn. De ouderraad kan daarop reageren. Soms adviseert de ouderraad om iets op een andere manier te doen.

Via de ouderraad ontstaat ook meer begrip tussen school en ouders. Docenten leren door contact met de ouderraad hoe het bij leerlingen thuis gaat. Ouders die meer in de school komen en meer met docenten en directie praten weten beter wat wel en niet kan en mag op school.

Waarom lid worden van de ouderraad?

Via de ouderraad hebben ouders invloed op de kwaliteit van de school. Ouders helpen om school een veilige omgeving te houden voor leerlingen. Als een kind goed in zijn vel zit, heeft dat een positieve invloed op zijn leerprestaties. Ouders die actief bij school betrokken zijn, weten beter wat er in de school gebeurt. Andersom weet school beter in welke informatie ouders echt geïnteresseerd zijn. Dit maakt het makkelijker om met elkaar te praten zaken die te maken hebben met school en opvoeding.

Contact met de Ouderraad De Thij

Wilt u contact opnemen met Ouderraad De Thij? Neem dan contact op via dit e-mailadres.

U kunt de ouderraad altijd een mail sturen over onderwerpen zoals:

 • Agendapunten, bespreekpunten, voorstellen
 • Vragen en opmerkingen
 • Moeilijkheden voor de leerling
 • Klachten
 • Positieve mededelingen - we vinden het óók leuk om positieve geluiden van ouders en leerlingen te horen. Wat gaat er goed en waarmee moet de school verder gaan?

Leden van Ouderraad De Thij

In de ouderraad van locatie De Thij zitten:

 • Martin Moredo - voorzitter
 • Manon Olde Meule
 • Lotte Huijsman
 • Katja Wiebe
 • Marieke Kienhuis

Contact

De ouderraad is te bereiken via dit e-mailadres.

Nb. Dit e-mailadres behoort bij de Teams-omgeving van de ouderraad.