Groep 8

Lesmateriaal

Veel van het lesmateriaal is digitaal beschikbaar. Daarnaast werken we met boeken. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar krijg je meer informatie over alle aan te schaffen materialen, zoals bijvoorbeeld lesboeken, mobiele apparaten, schriften en andere materialen. Lees dit goed door, zodat je in het nieuwe schooljaar goed kan starten.