Ouders / Verzorgers

Naar het VO!

De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs ervaren ouders én kinderen als best groot. Dat begrijpen we. Het is ook anders. De 'grote' school is niet alleen letterlijk groter. Er zijn ook veel dingen anders: verschillende vakken op een dag, in telkens een ander lokaal met een andere docent, met een tas vol boeken, je jas opbergen in een kluisje. En dat is nog maar het begin. 

Even wennen

We nemen de tijd om u als ouders/verzorgers te laten wennen, maar vooral om de leerlingen te laten wennen. Al voor de zomervakantie maken ze kennis met hun nieuwe klasgenoten en met hun mentor. Ook in de eerste schoolweken is er veel aandacht voor de introductie. Kennismaken met elkaar, met het gebouw, de gewoontes en gebruiken, de vakken en docenten.  

Uw rol

U speelt in deze voorbereiding ook een rol. Zo kunt u de route naar school alvast een keer samen met uw kind fietsen. U kunt samen kijken wat uw kind allemaal nodig heeft en deze materialen op tijd aanschaffen. Installeert u ook de app voor het leerlingvolgsysteem alvast. Op die manier heeft uw zoon/dochter altijd het actuele lesrooster en huiswerkoverzicht bij de hand. In dit systeem kunt u als ouder ook meekijken als u dat wilt. Bespreek dit ook met uw kind.  

Verhuisd?

Bent u verhuisd en stroomt uw kind op een later moment in? Ook dan besteden we aandacht aan het wegwijs maken in onze school en aan de kennismaking met klasgenoten en docenten.  

Bijzonderheden

Zijn er bijzonderheden met uw kind (gezondheid, gedrag, ervaringen), in de gezinssituatie of anders, laat het de mentor van uw kind dan weten. Op die manier kunnen wij rekening houden met de situatie van uw zoon/dochter.