Over ons

Samenwerking

Om het best mogelijke onderwijs te geven werken we samen met anderen; het bedrijfsleven, zorg- en welzijnsorganisaties, het basisonderwijs, opleidingsinstituten en natuurlijk de leerlingen zelf en hun ouders/verzorgers. Hieronder staan een aantal belangrijke samenwerkingsverbanden en partners uitgelegd. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302

De scholen binnen het samenwerkingsverband VO 2302 maken passend onderwijs mogelijk voor elke leerling in onze regio. Het samenwerkingsverband zorgt voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen. Twents Carmel College is partner in dit samenwerkingsverband. 'De onderwijsleersituatie centraal'; dat is het motto van het samenwerkingsverband VO 2302. 

Meer weten over dit samenwerkingsverband? Kijk dan hier.   

Zorg en welzijn 

Soms gebeuren er dingen in het leven die veel effect hebben op hoe je je voelt. Dus net als iedereen, hebben jongeren soms wat extra ondersteuning nodig. Daarvoor schakelen wij deskundigen in: een maatschappelijk werker, een orthopedagoog of een andere deskundige. Op basis van de wensen en behoeften van de leerling bepalen we welke ondersteuning geschikt is. We werken samen met vaste partners, vooral om jongeren een vaste contactpersoon te geven. Deze partners verschillen per gemeente.   

AOSON 

Het Twents Carmel College is een opleidingsschool in het partnerschap AOSON (Academische Opleidingsschool Oost-Nederland). Ons doel is de beste docenten op te leiden. Dat doen we door het leren in de (stage)school en het leren op de opleiding goed op elkaar af te stemmen. Twents Carmel College begeleidt en coacht jaarlijks zo’n 100 studenten van verschillende opleidingen in het behalen van de onderwijsbevoegdheid.

De overige partners binnen de AOSON-samenwerking zijn het Carmel College Salland, het Bonhoeffer College, Het Assink Lyceum en het Erasmus. Er wordt samengewerkt met de lerarenopleidingen van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente.

Lees hier meer over AOSON