Overige informatie

Privacy statement

Twents Carmel College respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan.

We verplichten ons om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die we in dat verband benutten. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Carmelcollege, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming en vindt overige grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

De volledige tekst van de privacyverklaring is te vinden op de website van Stichting Carmelcollege.

Cameratoezicht

Bij Twents Carmel College gebruiken wij op de terreinen en in de gebouwen camera's voor de beveiliging van goederen, gebouwen en personen. Hiervoor is een protocol opgesteld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij leidend. Het protocol voor cameratoezicht bij TCC vindt u hier.