Groep 8

Nieuwe vakken

Sommige vakken die je krijgt, ken je al van de basisschool. Andere vakken heten anders of zijn helemaal nieuw. Bijna elk vak heeft een andere docent en een ander lokaal.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken in de brugklas. Welke vakken jij krijgt, is afhankelijk van het niveau dat je volgt, want niet alle vakken worden op alle niveaus aangeboden:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Mens en Techniek (techniek en natuurkunde/scheikunde)
 • Biologie en Gezondheid (biologie en verzorging)
 • Mens en Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis en economie)
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Wetenschapsoriëntatie/onderzoekstijd
 • Levensbeschouwing
 • Beeldende Vorming (handvaardigheid en tekenen)
 • Muziek
 • Drama
 • Lichamelijke opvoeding
 • Digitale Geletterdheid