Overige informatie

Disclaimer

De website www.twentscarmelcollege.nl stellen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Hierbij streeft het Twents Carmel College naar het geven van correcte en actuele informatie. Door ontwikkelingen of aanpassingen in wet- en regelgeving kan het voorkomen dat de vermelde informatie achterhaald, onvolledig of onjuist is. Twents Carmel College is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Twents Carmel College behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met schriftelijke toestemming en bronvermelding van Twents Carmel College is het toegestaan de informatie (teksten en beelden) op deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Twents Carmel College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Twents

Carmel College is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij verwijzen of andere websites die verwijzen naar onze website.