Denekamp

Home / Locaties / Denekamp / Flexrooster

Samen leren kiezen

Elke leerling is uniek en leert op zijn eigen manier. Daar sluit het Twents Carmel College in Denekamp op aan. Dankzij het flexrooster ontstaat er keuzevrijheid voor de leerlingen en is er ruimte voor individuele behoeften en talenten. Maatwerk noemen we dat.

Het flexrooster

In een traditioneel rooster staan alle lessen vast: de hele klas is op hetzelfde moment op dezelfde plek. In een flexibel rooster (flexrooster) is dat anders. Een deel van het rooster wordt gevuld met klassikale vaklessen. Daarnaast is er ruimte om te kiezen. Zo stelt uw kind wekelijks zijn eigen rooster samen.

Keuzemogelijkheden

Flexibele lessen (flexlessen) zijn er in verschillende soorten en worden begeleid door een (vak)docent of onderwijsassistent:

  • vakflex: de leerling volgt een extra vakles. De docent geeft uitleg of herhaalt de lesstof.
  • werkflex: de leerling gaat zelfstandig aan het werk met opdrachten. Dat kan individueel, maar ook in groepjes.
  • studieflex: de leerling gaat in stilte aan de slag, bijv. om een toets te leren.
  • talentflex: de leerling kiest voor een extra activiteit, bijv. programmeren, sport of de musical

Kiezen en coachen

Kiezen is lastig. Daarom kijkt de coach van uw zoon of dochter mee. Tijdens coachingsgesprekken komt niet alleen de studievoortgang aan bod, maar wordt ook besproken wat dit voor de keuzemogelijkheden en planning betekent. Zo kan het verstandig zijn om extra vaklessen te volgen als een leerling moeite heeft met een bepaald vak en is er gelegenheid om alvast voor een toets te leren als er na schooltijd een training of muziekles gepland staat.

Antwoord op de meest gestelde vragen.

 


 

Het flexrooster uitgelegd in een animatievideo