Over ons

Klacht indienen

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met gedrag van een van onze medewerkers of een beslissing die door een van hen gemaakt is in het kader van ons onderwijs. We gaan dan eerst proberen samen met u tot een oplossing te komen. Eerst met u en de betreffende personen. Lukt dat niet, dan komt de schoolleiding in beeld. Vindt u dan nog steeds dat de klacht niet goed is opgelost, dan kunt u zich richten tot de centrale directie of de rector. Deze neemt vervolgens een beslissing.

Klachtenprocedure

In de gehele looptijd van de klacht kunt u uw klacht ook voorleggen aan de klachtencommissie. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit document.