Praktijkonderwijs

Ouderraad

Iedere locatie van Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad praat met de schoolleiding en geeft advies. Via de ouderraad werken ouders en school dus samen. De ouderraad geeft advies over de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de locatie. 

Contact

De ouderraad is te bereiken via dit e-mailadres.