Potskampstraat

Home / Locaties / Potskampstraat / Contact / Ouderraad

Ouderraad

Iedere locatie van Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad praat met de schoolleiding en geeft advies of instemming bij bepaalde beslissingen.

Maak kennis met de ouderraad van de Potskampstraat!

Een paar onderwerpen waarover de ouderraad PKS in schooljaar 2020-2021 heeft gesproken

 • Gevolgen van de coronacrisis; opgelopen leerachterstanden, overgangsprocedures, geheel en/of gedeeltelijk online lesgeven, richtmicrofoons
 • Diploma-uitreiking
 • App voor leerling informatiesysteem
 • Ondersteuning jongeren door Impuls
 • Subsidiegelden, geld voor passend onderwijs, slobgelden
 • Open Huis locatie Potskampstraat
 • Onderwerpen CMR
 • TCC Ouder Academy

De ouderraad PKS heeft advies gegeven over

 • Beleid heropening school na lockdown en hoe het lesgeven weer in te vullen

De ouderraad, als onderdeel van de DMR, heeft ingestemd met

 • Aanschaf van richtmicrofoons
 • Begroting voor komend schooljaar
 • Aanpassing curriculum
 • Ouderbijdrage komend schooljaar

De ouderraad, als onderdeel van de DMR, heeft geen instemming verleend voor

 • Niet verplicht stellen van de online lessen bij het A/B-lesrooster tijdens de coronacrisis

Leden van de ouderraad

In de ouderraad van locatie Potskampstraat zitten:

 • Herbert Schröder 
 • Reino Bijen
 • Adri Stalenhoef
 • Imma Oldenburger
 • Mirjam Kremer

Vergaderdata 2023:

 • 7 februari
 • 4 april
 • 13 juni

Contact

De ouderraad is te bereiken via dit e-mailadres.

U kunt de ouderraad altijd een mail sturen over onderwerpen zoals:

 • Agendapunten, bespreekpunten, voorstellen
 • Vragen en opmerkingen
 • Moeilijkheden voor de leerling
 • Klachten
 • Positieve mededelingen - we vinden het óók leuk om positieve geluiden van ouders en leerlingen te horen. Wat gaat er goed en waarmee moet de school verder gaan?