Ouders / Verzorgers

ICT en onderwijs

De plaats die ICT inneemt in de manier waarop onderwijs wordt aangeboden is belangrijk. Naast de lesboeken gebruiken we daarom digitaal lesmateriaal. Wij maken op verschillende manieren gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt. De redenen dat we ICT in het onderwijs gebruiken:

  • ICT is een verrijking van het onderwijsleerproces;
  • ICT is een verrijking van de onderwijsinhoud;
  • ICT ondersteunt leren op maat, passend bij de leerling;
  • ICT ondersteunt bij de voorbereiding op de maatschappij;
  • Digitale leermiddelen kunnen relatief eenvoudig worden aangepast aan wensen en ontwikkelingen.

Afspraken voor digitale samenwerking

We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten ook digitaal soepel met elkaar kunnen samenwerken. Dat betekent dat er afspraken zijn gemaakt over de manier waarop we dat doen.

  • Iedere leerling krijgt van ons een Microsoft Office 365-account;
  • Leerlingen en docenten werken online samen in Teams for Education;
  • De apparatuur waarmee leerlingen en docenten werken voldoet aan vastgestelde eisen;
  • Wij zorgen voor een snelle verbinding en een veilige digitale omgeving.

Zorg voor de juiste apparatuur

Om op school gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden is de juiste apparatuur nodig. Van leerlingen verwachten wij dat zij werken op een laptop met Windows 10 of hoger. Deze moet voldoen aan de voorwaarden die wij daaraan stellen. Wij hebben afspraken gemaakt met The Rent Company. Koopt of huurt u hier een laptop, dan voldoet deze altijd aan onze voorwaarden. 

Mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten

De kosten van een laptop verschillen per type/merk en vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Als ouders deze kosten niet kunnen betalen dan biedt de school een alternatief aan, dat is wettelijk verplicht. Daarnaast is er een vangnet in de vorm van Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College. Hiervoor gelden wel voorwaarden.