Ouders / Verzorgers

ICT en onderwijs

De plaats die ICT inneemt in de manier waarop onderwijs wordt aangeboden, wordt steeds belangrijker. Naast de lesboeken is digitaal lesmateriaal steeds meer in opkomst. Wij maken op verschillende manieren gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt. De redenen dat we ICT in het onderwijs gebruiken:

 • ICT is een verrijking van het onderwijsleerproces;
 • ICT is een verrijking van de onderwijsinhoud;
 • ICT ondersteunt leren op maat, passend bij de leerling;
 • ICT ondersteunt bij de voorbereiding op de maatschappij;
 • Digitale leermiddelen kunnen relatief eenvoudig worden aangepast aan wensen en ontwikkelingen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten soepel met elkaar kunnen samenwerken. Dat betekent dat:

 • iedere leerling van ons een Microsoft Office 365 account krijgt;
 • er afspraken zijn gemaakt over de apparatuur waarmee leerlingen en docenten werken (CYOD beleid; Choose Your Own Device);
 • wij zorgen voor een snelle verbinding en een veilige digitale omgeving.

Microsoft Office 365

Wij werken met Office 365 en andere applicaties van Microsoft, zoals Microsoft Teams For Education. Dit is een digitale leer- en werkomgeving waarin wordt samengewerkt door docenten met leerlingen en door leerlingen onderling. Iedere leerling van TCC krijgt een Microsoft Office 365 account. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Mailen via een e-mailadres van school;
 • Gratis gebruik maken van Office programma’s zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook;
 • Werken in de cloud; online samenwerken en documenten delen met docenten en medeleerlingen.

Zorg voor de juiste apparatuur

Om op school gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden is de juiste apparatuur nodig. Van nieuwe leerlingen verwachten wij dat zij werken op een lapop met Windows 10. Deze moet voldoen aan de voorwaarden die wij daaraan stellen. Alleen leerlingen die al op school zaten en een ander apparaat hadden aangeschaft, zoals een iPad, MacBook of Chromebook, kunnen daar de komende schooljaren mee verder werken. Bij nieuwe aanschaf staan wij Chromebooks niet toe. Ze leveren teveel problemen op waardoor leerlingen de lessen niet goed kunnen volgen.

Bestellen bij The Rent Company

Wij hebben prijsafspraken gemaakt met The Rent Company. Koopt of huurt u hier een laptop, dan voldoet deze altijd aan de voorwaarden die wij stellen. 

The Rent Company is normaal gesproken aanwezig tijdens onze open huizen om al uw vragen te beantwoorden. Door corona is dat dit jaar anders. Via de links hieronder krijgt u toch alle informatie.