Potskampstraat

Mobiliteit en Transport

Het profiel Motorvoertuigen en Transport (M&T) biedt een brede opleiding waarbij veel richtingen en onderwerpen aan bod komen, zodat je kunt ervaren waar jouw interesse ligt en waar je goed in bent. Dit profiel wordt zowel op BBL- als KBL-niveau aangeboden.

Op het mobiliteit- en transportplein vind je een goed ingerichte autowerkplaats en transporthal met auto’s, een magazijn, stellingen en een laadbak voor laden en lossen. Ons plein lijkt al veel op jouw toekomstige werkplek.

Een plein waar jij in de praktijk leert hoe je …

 • voertuigen onderhoudt en repareert
 • met gereedschap moet omgaan
 • moet lassen, laden en lossen
 • omgaat met route- en ritplanning en andere chauffeurs- en magazijnwerkzaamheden

 

Kennis en vaardigheden

Bij M&T doe je niet alleen kennis op. Jij wilt een goede werknemer voor het bedrijfsleven worden. Daarom leer je ook …

 • plannen en organiseren, samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden,
 • werkzaamheden volgens de voorschriften en op een veilige wijze uitvoeren,
 • economisch bewust en duurzaam omgaan met materialen en middelen,
 • professionele hulpmiddelen gebruiken en hun werking uitleggen,
 • hygiënisch werken, milieubewust handelen, enz.

 

De vier profielen binnen M&T

In het derde leerjaar volg je vier verplichte profieldelen:

 1. Voertuigentechniek – personenauto
 2. Wielophanging en carrosserie
 3. Verlichting en comfortsystemen
 4. Transport

Hierna kies je een leerlijn voor klas 4, waar jij straks op het MBO mee verder wilt.

 1. Voertuigentechniek - personenauto’s
 2. Mobiele werktuigen
 3. Transport en logistiek

 

Buitenschools leren / stage

Je hebt niet alleen les op school in de theorie- en de praktijklokalen, maar ook buiten school heb je les. Zowel in het derde als vierde leerjaar ga je het gehele schooljaar één dag per week op stage. In de derde ga je naar twee bedrijven, een garage en een transport- en/of landbouwmechanisatiebedrijf. In het vierde jaar heb je een leerlijn gekozen; nu ga je het gehele jaar naar hetzelfde bedrijf, afhankelijk van jouw gekozen leerlijn. Daarnaast ga je in leerjaar 4 in maart nog eens twee weken aaneengesloten op stage.

 

Vakken

Als je kiest voor M&T, krijg je zowel op BBL- als KBL-niveau les in de volgende vakken:

 • Beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Lichamelijke opvoeding
 • Cultuur en Kunstzinnige Vorming (ljr3)
 • Levensbeschouwing (ljr3) / Maatschappijleer (ljr4)

 

Alle profielen