Ouders / Verzorgers

Veilige school

We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. Een veilig gevoel draagt bij aan het welzijn van leerlingen én aan de schoolprestaties. In de klas, op het schoolplein, tijdens een excursie en in de kantine; overal willen we dat leerlingen zich veilig voelen. Om dit te realiseren doen we verschillende dingen:

  • leerlingen informeren over de huisregels 
  • kluisjes beschikbaar stellen voor het opbergen van (waardevolle) spullen 
  • toezicht tijdens pauzes (zowel op het schoolplein als in de kantine) 
  • preventieve acties (denk aan inzet drugshonden, kluisjescontrole) 
  • voorlichtingsbijeenkomsten (over bijvoorbeeld drugs- en alcoholgebruik)
  • gesprekken met leerlingen 
  • inzet schoolmaatschappelijk werk 
  • aanbieden trainingen (assertiviteit, sociale vaardigheden) 

Gezonde school

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat het uw zoon of dochter helpt een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen, niet over schoonheidsidealen.  

Tijdens de biologielessen maken de leerlingen kennis met ‘Weet wat je eet’, zodat ze verstandige keuzes op het gebied van voeding leren maken. Door in de schoolkantine gezonde dingen aan te bieden, helpen we hen hierbij. Maar gezond leven is meer dan voeding alleen. Daarom besteden we ook aandacht aan sport en bewegen, geven we voorlichting over roken, alcohol en drugs, relaties, sexualiteit en veiligheid.


Roken is op al onze locaties niet toegestaan, evenals het gebruik van alcohol en drugs.

Meer informatie wordt gedurende het jaar in o.a. de nieuwsbrief voor ouders vermeld. Informatie over een gezonde lunch vindt u op de website van de Voedingsbond.