Ouders / Verzorgers

Ouderbijdrage

Om alle leerlingen goed onderwijs te geven, financiert de overheid een groot deel van de kosten. Schoolboeken en lesmateriaal dat voor een leerjaar wordt voorgeschreven en noodzakelijk is, stellen wij voor alle leerlingen gratis beschikbaar. Het gaat om:

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken
  • examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van de school
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in dat jaar nodig heeft
  • distributiekosten
  • basisverbruiksmaterialen

Extra activiteiten

Voor activiteiten, materialen en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, krijgen we geen geld van het ministerie. Wij vinden het echter wel belangrijk om onze leerlingen meer te bieden, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling. Om deze activiteiten en voorzieningen aan te bieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage, Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van de leerling. Kijk hier voor een overzicht van deze bijdrage.

Betalen via digitale factuur

Het Twents Carmel College stuurt factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat ontvangt één van de ouder(s)/verzorger(s) van ons een e-mail. Daarin staat een link naar WIS Collect. Hier kunt u aangeven aan welke activiteit of dienst u wel of niet wilt bijdragen.