Ouders / Verzorgers

Ouderbijdrage

Om alle leerlingen goed onderwijs te geven, financiert de overheid een groot deel van de kosten. Schoolboeken en lesmateriaal dat voor een leerjaar wordt voorgeschreven en noodzakelijk is, stellen wij voor alle leerlingen gratis beschikbaar. Het gaat om:

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken
  • examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van de school
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in dat jaar nodig heeft
  • distributiekosten
  • basisverbruiksmaterialen

Extra activiteiten

update oktober 2020

Vanwege de aanhoudende onvoorspelbaarheid van Corona is het op dit moment onzeker of alle activiteiten en excursies doorgang kunnen vinden. Om deze reden kunnen onderstaande bedragen en activiteiten afwijken. Voor buitenlandexcursies geldt dat deze niet plaatsvinden, tenzij gaandeweg het schooljaar blijkt dat het verantwoord is om deze wel te laten plaatsvinden. De bijhorende facturen zetten we dan rond die tijd klaar in WIS Collect.

Voor activiteiten, materialen en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, krijgen we geen geld van het ministerie. Wij vinden het echter wel belangrijk om onze leerlingen meer te bieden, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling. Om deze activiteiten en voorzieningen aan te bieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage, kijk hier voor een overzicht van deze bijdrage. Dit geld gebruiken we bijvoorbeeld voor atlassen, woordenboeken, gereedschap en dergelijke. Verder brengen we via de vrijwillige ouderbijdrage zaken als kluisjeshuur en excursies in rekening. 

Betalen via digitale factuur

Stichting Carmelcollege maakt gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. 

Is het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage lastig? Neem dan contact op met de locatieleiding of mentor van uw kind.