Groep 8

Met maatwerk probeert het Twents Carmel College beter aan te sluiten op jouw talenten. Krijgt uw zoon of dochter vanuit de basisschool het vwo-advies en kan hij/zij eigenlijk wel meer? Heeft uw zoon of dochter nog meer uitdagingen nodig in het voortgezet onderwijs? 
Verdiep je dan eens in onze vwo-extra klassen.

Vwo-extra

Sommige leerlingen hebben in het voortgezet onderwijs extra uitdagingen nodig om recht te doen aan hun intellectuele capaciteiten, nieuwsgierigheid en interesses. Daarom hebben wij op onze drie instroomlocaties (Denekamp, de Thij en Losser) speciale vwo-extra klassen. Daarin worden leerlingen uitgedaagd om én het vwo in 80% van de onderwijstijd af te ronden én daarnaast het programma ‘wetenschapsoriëntatie en onderzoek’ te volgen.

De vwo-extra klassen werken met een aangepaste lessentabel. Het gewone lesprogramma voor leerlingen wordt in 80% van de tijd aangeboden. In de 20% tijd die daarmee gewonnen wordt, wordt het programmaonderdeel ‘wetenschapsoriëntatie en onderzoek’ (wo) aangeboden. Tijdens deze lessen werken leerlingen aan voor hen speciaal ontwikkelde opdrachten of aan opdrachten die de leerlingen zelf aandragen. Alles heeft als doel: het aanleren, oefenen en toepassen van academische methodieken en vaardigheden.

In elk leerjaar wordt vwo-extra anders aangeboden, namelijk:

  • in klas 1 en 2 wordt vwo-extra klassikaal of in groepen aangeboden
  • in de derde klas werken leerlingen in een aantal projecten die gerelateerd zijn aan de profielkeuze
  • in klas 4, 5 en 6 heeft vwo-extra een persoonlijker karakter en wordt er meer zelfstandigheid van de leerling verwacht.

Wetenschapsoriëntatie

Vanaf het begin wordt leerlingen geleerd academische methodieken toe te passen. Binnen de vaklessen werken we met ‘compacten en verrijken’. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar welke oefening nodig is voor bepaalde leerstof en welke niet. Daarnaast bieden we verdiepingsstof aan door te kiezen voor verdiepingsmodules van bepaalde vakken.

Aanmelding in het kort

Starten in een vwo-extra klas kan niet zomaar. Om toegelaten te worden in deze klas, hebben we een toelatingsprocedure. Leerlingen die interesse hebben in vwo-extra moeten tenminste een vwo-advies krijgen van de basisschool én bij voorkeur ook een vwo-extra advies. Dit advies geeft de basisschool aan ons door op het aanmeldformulier.
Elke leerling met een vwo-extra advies krijgt van ons een aanmeldings- en toestemmingsformulier om zich aan te melden voor het onderzoek van het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek (CBO). Dit formulier moet vóór 9 maart 2022 bij ons binnen zijn. In het onderzoek worden intelligentie en motivatie van de leerling in kaart gebracht en vindt plaats op de instroomlocatie op 23 maart 2022. Wanneer blijkt dat de leerling in aanmerking kan komen voor vwo-extra, nodigen we hem of haar uit om een motivatiebrief te schrijven. Deze brief zal vervolgens in gesprek met de leerling en zijn of haar ouders besproken worden.

De toelatingsprocedure zal eind mei zijn afgerond en dan weet de leerling of hij/zij in het voortgezet onderwijs start in de vwo-extra klas.

Informatiebijeenkomst

Twents Carmel College organiseert elk jaar een informatiebijeenkomst voor ouders. Dit jaar vindt deze informatiebijeenkomst plaats op dinsdag 8 februari 2022 op locatie De Thij. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag meer uitleg geven over de vwo-extra klas en gaan we in gesprek om alle vragen te beantwoorden. Ook voorafgaand aan de deelname aan het onderzoek van het CBO vindt er nog een informatieavond voor leerlingen en ouders plaats, zodat de toelatingsprocedure nogmaals wordt belicht.

Alle data nogmaals op een rij

  • Informatiebijeenkomst – 8 februari 2022
  • Laatste dag inleveren toestemmingsformulier voor onderzoek 9 maart 2022
  • Laatste dag inleveren aanmeldformulier voor vervolgonderwijs – 18 maart 2022
  • Onderzoek door het CBO – 23 maart 2022
  • Uitnodiging motivatiegesprek
  • In gesprek met leerling en ouder(s) over onderzoek en motivatiebrief – medio mei 2022
  • Definitief besluit – medio juni 2022

Let op: het toestemmingsformulier voor deelname aan het onderzoek moet eerder binnen zijn dan het aanmeldformulier voor de middelbare school.

Contactpersonen

Wil je meer weten? Op elke instroomlocatie hebben we één aanspreekpunt over vwo-extra: