Ouders / Verzorgers

Aanschaf schoolmateriaal

Veel van het lesmateriaal is digitaal beschikbaar. Daarnaast werken we met boeken. Tijdens de kennismakingsmiddagen krijgen de leerlingen een lijst met daarop alle aan te schaffen materialen zoals lesboeken, mobiele apparaten (lees hier meer over welk apparaat leerlingen nodig hebben), schriften en andere (schrijf)materialen.

LiFo-boeken: eigendom van leerlingen

De meeste boeken moeten aan het eind van het schooljaar weer worden ingeleverd. Dit geldt niet voor de LiFo-boeken. Dit zijn de boeken die op dunner en recyclebaar papier gedrukt zijn. Deze boeken gaan één jaar mee, net als werkboeken. Ze blijven eigendom van de leerlingen en hoeven daarom niet meer ingeleverd te worden. Leerlingen kunnen er aantekeningen in maken en ze in latere leerjaren gebruiken als naslagwerk. We raden aan om de LiFo-boeken te kaften, zodat ze langer meegaan.

Onderwijs op maat via digitale leermiddelen

Met de digitale leermiddelen hebben leerlingen toegang tot aanvullende, herhalende of verdiepende lesstof en opdrachten van de diverse opleidingsniveaus. Op deze manier sluiten we met ons onderwijsaanbod beter aan bij de leerbehoeftes van de individuele leerling en krijgen zij gemakkelijker onderwijs op maat.

Vragen

Voor vragen over leermiddelen kunt u terecht bij de contactpersoon voor leermiddelen van de betreffende locatie