Ouders / Verzorgers

ICT en onderwijs

Laptops, tablets, smartphones, AppleTV, de ‘cloud’; informatie- en communicatietechnologieën zijn tegenwoordig verpakt in verschillende hippe vormen en namen. Het gebruik ervan zorgt ervoor dat we sneller en beter samen kunnen werken. Binnen het Twents Carmel College maken we op verschillende manieren gebruik van ICT-mogelijkheden. Wij zorgen voor een goede infrastructuur, snelle verbindingen en een veilige omgeving.

De reden dat we ICT in het onderwijs gebruiken:

  • ICT is een verrijking van het onderwijsleerproces en van de onderwijsinhoud;
  • ICT is een middel om te (ondersteunen bij) differentiëren en gepersonaliseerd leren.

Microsoft Office 365

Iedere leerling krijgt een Microsoft Office 365 account van ons. Naast een eigen school e-mailadres heeft de leerling de beschikking over de verschillende mogelijkheden van Microsoft Office 365. Denk aan programma’s zoals Word en Excel. Met Microsoft Office 365 is het eenvoudig om samen aan documenten te werken. Zo kan een leerling zijn/haar werkstuk delen met een docent zonder het te mailen of eerst uit te printen. Het scheelt tijd én geld.

Digitaal lesmateriaal

Naast de lesboeken hebben we ook veel materiaal digitaal beschikbaar. Dit aanbod verschilt per vak. We zien dat uitgevers steeds vaker het materiaal eerst digitaal beschikbaar stellen. Bovendien is het materiaal tegenwoordig op meerdere platformen goed te gebruiken (zowel op iOS, Android als Windows of Google).    

Mobiel apparaat

Om op school digitaal te werken, verwachten we dat leerlingen beschikken over een mobiel apparaat. Tot en met het schooljaar 2018-2019 ondersteunen we de iPad. Dat geldt voor de onderbouw. Voor de bovenbouwklassen geldt dat daar al andere devices gebruikt (mogen) worden. 

CYOD

Vanaf schooljaar 2019-2020 hebben leerlingen meer keuze in het te gebruiken apparaat. Lees alles over het zogenoemde CYOD (choose your own device) beleid dat vanaf schooljaar 2019-2020 ingaat. 

Twents Carmel College wil ouders en docenten tijd geven om zich voor te bereiden op dit CYOD model. Daar is komend schooljaar alle ruimte voor. Om die reden starten we in schooljaar 2019-2020 met het CYOD model.

De aanschaf van een laptop of tablet kost geld. Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Als ouders deze kosten niet kunnen betalen dan biedt de school een alternatief aan. De kosten verschillen per type/merk.