Ouders / Verzorgers

ICT en onderwijs

Laptops, tablets, smartphones, streaming devices, de ‘cloud’; informatie- en communicatietechnologieën zijn tegenwoordig verpakt in verschillende hippe vormen en namen. Het gebruik ervan zorgt ervoor dat we sneller en beter samen kunnen werken.

Binnen het Twents Carmel College maken we op verschillende manieren gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt. Wij zorgen voor een goede digitale infrastructuur: snelle verbindingen en een veilige digitale omgeving.

De reden dat we ICT in het onderwijs gebruiken:

  • ICT is een verrijking van het onderwijsleerproces en van de onderwijsinhoud;
  • ICT is een middel om te ondersteunen bij maatwerk en flexibilisering van het leren (gepersonaliseerd leren).

Microsoft Office 365

Iedere leerling krijgt een Microsoft Office 365 account van ons. Naast een eigen school e-mailadres heeft de leerling de beschikking over de verschillende mogelijkheden van Microsoft Office 365. Denk aan programma’s zoals Word, Excel, Powerpoint en Outlook, maar ook aan omgevingen waarin samengewerkt kan worden met de docent en medeleerlingen. Zo kan een leerling zijn/haar werkstuk delen met een docent zonder het te mailen of eerst uit te printen. Het scheelt tijd én geld.

Digitaal lesmateriaal

Naast de lesboeken hebben we ook veel lesmateriaal digitaal beschikbaar. Dit aanbod verschilt per vak. We zien dat uitgevers steeds vaker het materiaal digitaal beschikbaar stellen of in een mix van digitaal en boek. Bovendien is het materiaal tegenwoordig op meerdere digitale platformen goed te gebruiken (zowel op iOS, Android als Windows of Google).   

Apparatuur

Om op school gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden heb je apparatuur nodig. Zowel een laptop als een tablet kunnen hiervoor gebruikt worden. De tablet is wat lichter en makkelijker in gebruik, de laptop is veelzijdiger. Met name in de bovenbouw biedt een laptop veel voordelen omdat je eigen werk creëren op een laptop gemakkelijker is vanwege het toetsenbord en de muis.

CYOD

Leerlingen hebben dus een ruime keuze in het te gebruiken apparaat. Lees alles over het zogenoemde CYOD (choose your own device) beleid dat TCC hanteert.

De aanschaf van een laptop of tablet kost geld. De kosten verschillen per type/merk en deze vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Als ouders deze kosten niet kunnen betalen dan biedt de school een alternatief aan, dat is wettelijk verplicht. Daarnaast is er een vangnet in de vorm van de stichting leergeld in uw gemeente (Oldenzaal, Losser, Dinkelland).