Ouders / Verzorgers

Stichting Solidariteit Leerlingen TCC

Twents Carmel College wil kwalitatief onderwijs bieden, voor iedere leerling. Hiervoor zijn bepaalde leermiddelen nodig. Deze zijn niet voor ieder gezin gemakkelijk te betalen. Voor hen is het solidariteitsfonds van de stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College (SL TCC) opgezet. Dit fonds kan uitkomst bieden voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor steun vanuit stichting Leergeld, ook al is het inkomen niet hoog.

Voor wie is de stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College?

De stichting SL TCC verleent financiële steun aan leerlingen van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben dat te hoog is voor een vergoeding vanuit de stichting Leergeld, terwijl bepaalde schoolkosten nog steeds moeilijk te betalen zijn. Het  inkomen ligt dan tussen 120 en 130% van het bijstandsniveau. Stichting Leergeld doet een inkomenstoets om te bepalen wie in aanmerking komt voor een vergoeding.

Welke kosten vergoedt het solidariteitsfonds van SL TCC?

Het solidariteitsfonds komt tegemoet in kosten voor leermaterialen zoals een laptop of een grafische rekenmachine. Ook kleding die voor de leerrichting verplicht is kan (gedeeltelijk) vanuit dit fonds betaald worden. 

Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan?

U doet een aanvraag bij stichting Leergeld in de woonplaats van de leerling. Zij doen een inkomenstoets. Afhankelijk van wat u vergoed wilt krijgen, kijken zij eerst of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit hun eigen fonds. Vergoedt Leergeld niet, dan kijken zij of of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van stichting SL TCC. Daarvoor is dus geen aparte aanvraag nodig.

Waar komt het geld van het solidariteitsfonds vandaan?

Het geld dat in het solidariteitsfonds zit wordt ingezameld via een vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers van leerlingen van TCC. Via een brief wordt u hierover geïnformeerd. Een donatie kan online gedaan worden. Ook uw steentje bijdragen? Klik hier om een donatie te doen.

Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld

Een aanvraag voor steun vanuit het solidariteitsfonds wordt vertrouwelijk behandeld. Stichting Leergeld en Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College gaan discreet met de aanvraag om. Binnen de school wordt dus niet bekend welke leerling gebruikmaakt van financiële ondersteuning.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het solidariteitsfonds of over de stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College? Neemt u dan contact met ons op via de mentor van uw kind of stuur een mail naar solidariteit@twentscarmelcollege.nl