Lyceumstraat

Lyceumstraat

De locatie Lyceumstraat van het Twents Carmel College biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een veelzijdige vorming in een veilige omgeving. Wij hechten aan normen en waarden, creativiteit, aan een sfeer van openheid, vertrouwen en respect. Maar ook aan levensvisies binnen onze multiculturele samenleving.

Wij geven ons onderwijs in een zo veelzijdig en uitdagend mogelijke leer- en werkomgeving, waar nodig op maat gesneden en met ruimte om eigen keuzes te maken. Ook bieden we een scala aan activiteiten op het gebied van cultuur, sport, maatschappelijke oriëntatie en sfeerbevordering.

We bieden onderwijs aan op vmbo, havo, vwo (inclusief gymnasium) en vwo-extra niveau voor leerlingen uit Oldenzaal en omliggende plaatsen. Leerlingen van het vmbo volgen de eerste twee jaar les bij ons en gaan dan naar de locatie aan de Potskampstraat. De overige leerlingen ronden de opleiding bij ons af door na vijf of zes jaar examen te doen.