Losser

Home / Locaties / Losser

Terugkijken Open Huis 2022

  • Het Open Huis hebben we dit jaar ook weer Online georganiseerd op donderdag 27 januari. Hierbij was een  kennismaking met onze directieleden, maar ook verschillende coördinatoren, docenten en ook leerlingen zijn aan het woord gekomen. Ook is er door enkele leerlingen via instagram een rondleiding door het gebouw gegeven en hebben zij vragen beantwoord.
  • Via deze link komt u bij de ontdek.twentscarmelcollege.nl pagina terecht waar u het open huis nog eens terug kunt kijken.

 

 

Twents Carmel College Losser

Onze locatie in Losser is een school die haar leerlingen goed wil voorbereiden op de toekomst die voor hen ligt. Dit betekent dat we kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Dit doen we in een veilige en sfeervolle omgeving.

Wij geven ons onderwijs in een zo veelzijdig en uitdagend mogelijke leer- en werkomgeving. Waar het nodig is op maat gesneden, maar zeker met ruimte om eigen keuzes te maken. Daarbij ligt onze focus telkens op de doorlopende leerlijn voor de leerling, op het gebied van kennis én vaardigheden.

Wij vinden het belangrijk dat we als school met ouders en leerlingen samenwerken aan de ontwikkeling van de leerling. We hebben graag korte lijnen met ouders en stimuleren leerlingen om zelf (mede-)eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Onze focus ligt op het leren hoe te leren en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling zodat hij zichzelf leert kennen in alle opzichten.

Wij zijn kleinschalig (zo’n 520 leerlingen) en hebben een brede onderbouw; vmbo tot en met havo/vwo/vwo-extra en gymnasium. De leerlingen die de gemengde of theoretische leerweg volgen, kunnen dat van leerjaar 1 tot en met 4 op onze locatie doen, zodat zij hun opleiding in Losser kunnen afronden. De andere leerlingen volgen de eerste twee jaar onderwijs in Losser en gaan daarna richting een van onze locaties in Oldenzaal. 
 

Video: 7 redenen om voor onze locatie te kiezen