Over ons

Commissie 10-14

De commissie 10-14 Noordoost Twente is bedoeld voor alle leerlingen tussen de 10-14 jaar die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben. Deze commissie heeft als taak om zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen die gaan overstappen van het primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Op basis van de bevindingen wordt door de commissie een advies gegeven voor de meest passende ondersteuning. De basisschool meldt een leerling aan bij de commissie 10-14.

Voor het volgen van praktijkonderwijs is een positief advies nodig van deze commissie. Dit advies gaat naar de Plaatsingscommissie Passend Onderwijs Twents Carmel College.

Deze Plaatsingscommissie besluit over het wel of niet plaatsen van een leerling.