Ouders / Verzorgers

Veilige school

We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. Een veilig gevoel draagt bij aan het welzijn van leerlingen én aan de schoolprestaties. In de klas, op het schoolplein, tijdens een excursie en in de kantine; overal willen we dat leerlingen zich veilig voelen. Om dit te realiseren doen we verschillende dingen:

  • leerlingen informeren over de huisregels 
  • kluisjes beschikbaar stellen voor het opbergen van (waardevolle) spullen 
  • toezicht tijdens pauzes (zowel op het schoolplein als in de kantine) 
  • preventieve acties (denk aan inzet drugshonden, kluisjescontrole) 
  • voorlichtingsbijeenkomsten (over bijvoorbeeld drugs- en alcoholgebruik)
  • gesprekken met leerlingen 
  • inzet schoolmaatschappelijk werk 
  • aanbieden trainingen (assertiviteit, sociale vaardigheden)