Ouders / Verzorgers

Overgangsnormen

Om van het ene leerjaar naar het volgende leerjaar te gaan, gelden een aantal voorwaarden; de zogenoemde overgangsnormen. Deze overgangsnormen verschillen per leerjaar en per type onderwijs dat een leerling volgt en kunnen hier gevonden worden. In de overgangsnormen leest u waar een leerling per type onderwijs en per leerjaar aan moet voldoen om naar het volgende leerjaar te gaan.  

Aanvullende richtlijnen van het ministerie kunnen ervoor zorgen dat de overgangsnormen gewijzigd worden.

De overgangsnormen voor schooljaar 2019-2020 liggen ter besluitvorming bij de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Volgens plan moeten deze vóór 1 oktober zijn goedgekeurd.