Ouders / Verzorgers

Ondersteuning

De tienerjaren brengen veel veranderingen met zich mee. Veel jongeren doorstaan deze periode prima. Soms zijn er echter situaties waarin een jongere wel wat ondersteuning kan gebruiken. Deze ondersteuning bieden wij. Dit doen we op alle locaties zo gericht mogelijk door de inzet van verschillende deskundigen. 

Deskundigen

De mentor is de spil in de begeleiding van leerlingen. Daarnaast heeft elke locatie een ondersteuningsteam dat bestaat uit interne deskundigen die de leerling, mentor of docenten kunnen ondersteunen. Deze ondersteuning bieden we op verschillende gebieden; sociaal- emotioneel, leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, keuzevragen. Daar waar nodig legt het ondersteuningsteam contact met externe hulpverlening. De jeugdconsulenten van de gemeente hebben hierin een grote rol.

Ondersteuning binnen het voortgezet onderwijs

In de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs kan de commissie 10-14 ingeschakeld worden. Deze commissie geeft een advies over de meest passende plek voor een leerling op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling. Voor plaatsing binnen de onderbouwunit van de Potskampstraat en het Praktijkonderwijs vragen wij altijd een advies aan de commissie 10-14.

Praktijkonderwijs (PrO)

Voor leerlingen die veel moeite hebben met taal, rekenen en theoretische vakken, biedt het praktijkonderwijs uitkomst. Voor het volgen van praktijkonderwijs is eveneens het advies van de commissie 10-14 nodig. Voor praktijkonderwijs wordt het advies van de commissie 10-14 gebruikt om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband aan te vragen. Het onderwijs bestaat vooral uit praktijkvakken. Leerlingen krijgen les in kleine groepen. Speciale cursussen, via school aangeboden, resulteren in certificaten. Via stages doen de leerlingen werkervaring op. Uiteindelijk voert de stage naar een werkplek op de arbeidsmarkt.

Vwo-extra

Is de lesstof een makkie? Zijn de lessen ‘saai’ en kan een leerling meer aan? Met vwo-extra bieden we cognitief begaafde leerlingen een extra uitdaging. We geven deze leerlingen veel keuzemogelijkheden, zodat we de nieuwsgierigheid en interesses prikkelen. We dagen ze uit om hun grenzen op te zoeken, om te leren leren én om samen te werken. Naast samenwerkend leren in de school gaan deze leerlingen er ook wat vaker op uit om extern leren mogelijk te maken. 

Documenten

Dyslexieprotocol