Ouders / Verzorgers

Voordelen van ICT

Digitale devices (tablets of laptops) vergroten de onderwijsmogelijkheden, zowel in de klas als daarbuiten. Of het nu gaat om interactieve lessen, de inzet van digitaal lesmateriaal in de klas of daarbuiten, studiehulpmiddelen of een tekstverwerkingsprogramma, de mogelijkheden zijn eindeloos. Wie nadenkt over de meerwaarde van devices in de klas moet wel enthousiast worden: ze zijn in onze tijd ook niet meer weg te denken.

Aanvullend

Het gebruik van een digitaal device heeft veel voordelen. Denk aan extra ondersteunende opdrachten of juist verdieping van de lesstof met digitale opdrachten. Met een device zijn er meerdere informatiebronnen beschikbaar voor de leerling. De docent van nu creëert een leersituatie waarbij leerlingen op een motiverende manier leren met behulp van digitale media. Hierbij stemmen we de lessen af op de leersituatie. Een device wordt op zo’n manier ingezet dat het gebruik ervan meerwaarde heeft.

Onderzoek van Kennisnet toont aan dat onderwijs met behulp van ICT een hoger leerrendement oplevert. Het Twents Carmel College vindt het daarom belangrijk dat docenten en leerlingen optimaal met ICT zijn toegerust en dat de school zorgdraagt voor een goede scholing voor docenten en leerlingen. De school is verantwoordelijk voor de goede mix van boeken en digitaal lesmateriaal. Welke voordelen biedt het gebruik van digitale devices? (Bron: www.kennisnet.nl )

  • Tijd- en plaatsonafhankelijk leren. Leren met behulp van een device biedt veel flexibiliteit; je kunt plaats- en tijdonafhankelijk leren. Leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de lesstof en zijn daarbij niet gebonden aan vaste werkplekken of computerruimtes.
  • Eigen tempo en niveau. Dankzij digitale devices kunnen leerlingen beter in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. Ze werken zelfstandiger en zijn minder afhankelijk van de leraar. Bovendien kunnen ze leermiddelen gebruiken die aansluiten bij hun leerstijl.
  • Afwisselende werkvormen. Dankzij digitale devices kan een docent gedurende een les meerdere werkvormen combineren. Bovendien kan optimaal gedifferentieerd worden naar leerstijl. Leerlingen kunnen ook zelf informatie opzoeken, YouTube-filmpjes bekijken, enzovoort.
  • Spelenderwijs leren. Devices bieden talloze manieren om spelenderwijs te leren. Wat is er zoal? Voor het voortgezet onderwijs zijn er veel mogelijkheden in spelvorm, vooral voor taal en rekenen, maar ook serious gaming is sterk in opkomst. Daarnaast zijn er veel quiz-achtige varianten waarbij kennis wordt getoetst en meningen worden gevormd. 
  • Flexibele werkplekken. Door te werken met portable devices worden de traditionele computerlokalen in principe overbodig. Je kunt elk lokaal gebruiken als computerlokaal en dat betekent meer flexibiliteit in het lesrooster.
  • Multimedia. De inzet van devices betekent dat je leermiddelen vanuit veel verschillende invalshoeken kunt inzetten. Denk daarbij aan grafische inhoud (plaatjes en tekeningen), aan multimedia (films en animaties) en aan levensechte simulaties.
  • Volgen van leerlingen en hun prestaties. Een relatief nieuwe mogelijkheid is dat een docent een leerling digitaal kan volgen in de prestaties en het maken van opdrachten.  De docent kan zijn lessen daar weer op aanpassen. Dit wordt in vaktaal ‘Learning analytics’ genoemd. Steeds meer methodes en digitale platforms bieden deze mogelijkheid aan. Het is een prima ondersteuning om ruimte aan de leerling te geven: wat heeft welke leerling op welk moment nodig? De docent kan zijn lessen erop afstemmen.