Ouders / Verzorgers

Afwezig, ziek of te laat?

Meld ziekte en afwezigheid telefonisch of via Somtoday. Quarantaine via een formulier

Kan uw kind niet naar school komen omdat hij/zij ziek is of een medische afspraak heeft, bijvoorbeeld met de huisarts of orthodontist? Meld dit dan tussen 8.00 en 8.30 uur bij de receptie van school. Dat kan telefonisch of via Somtoday.

Meldt u uw kind ziek via Somtoday? Dan hoeft u niet meer te bellen. In het scherm Afwezigheid geeft u aan of uw kind afwezig is door ziekte of vanwege een medische afspraak. Ziet u die optie niet in uw app? Meld u dan even opnieuw aan.

Is uw kind afwezig vanwege quarantaine? Dan is hij of zij nog wel verplicht om thuis lessen te volgen. Afwezigheid door quarantaine kan via dit formulier gemeld worden.

Op de dag dat uw kind weer beter is, meldt u of uw kind dit wederom bij de receptie. De absentie verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. 

Ziek naar huis, en dan?

Als uw kind op school ziek wordt en naar huis wil, meldt hij of zij zich bij de receptie of de leerlingenbalie. Wij nemen dan contact met u op. Pas na uw toestemming kan hij of zij naar huis gaan. U belt ons vervolgens direct na thuiskomst om de aankomst te bevestigen. Als uw zoon of dochter niet in staat is om zelf naar huis te gaan, vragen we u om hem/haar op te (laten) halen. 

Te laat 

Wekker niet gehoord, bus gemist, lekke band? Er zijn allerlei oorzaken waardoor uw zoon/dochter te laat op school kan komen. Laat het ons zo snel mogelijk weten door ons te bellen.

Afmelden voor medische of persoonlijke zaken

Als uw zoon/dochter naar de tandarts of het ziekenhuis moet of bijvoorbeeld een begrafenis heeft, dan kunt u dit ook vooraf aangeven. Dit hoeft dus niet op de dag zelf. Wij vragen u om dan ná 8.30 uur te bellen, om de telefoonlijn 's ochtends te ontlasten.

Bij een begrafenis is het fijn dat de mentor ook door u op de hoogte wordt gesteld.

Blessures 

Als uw zoon of dochter geblesseerd is, is hij/zij wel verplicht aanwezig te zijn tijdens de les lichamelijke opvoeding. De blessure kan door u als ouder/verzorgen per mail of met een ondertekend briefje worden gemeld bij de vakdocent lichamelijke opvoeding. Vermeld kort om welke blessure het gaat en hoe lang het herstel naar verwachting gaat duren. Is er sprake van een chronische blessure en/of kan uw kind voor een langere periode niet meedoen op basis van een medische indicatie, dan informeert u naast de vakdocent ook de mentor van uw kind.