Nieuws & Agenda

Onze school & corona: informatie voor leerlingen en ouders

Op deze informatiepagina staan de actuele coronamaatregelen en -afspraken die op onze scholen gelden. Als hierin iets verandert, wordt dat als eerste op deze pagina bekendgemaakt. Hou deze pagina daarom goed in de gaten. 

 

Vragen over het coronavirus, quarantaine of de coronatest?

Voor antwoorden op vragen over het coronavirus (COVID-19), quarantaine en de coronatest verwijzen wij door naar de websites van het RIVM en de GGD:

Algemene informatie over het coronavirus 
Veelgestelde vragen over het coronavirus
Informatie over de coronatest
Informatielijn corona

_______________________________________________________________

Update: 20-11-2020
_______________________________________________________________

Communicatie over besmettingen op school

Als de GGD vaststelt dat een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus informeert school klasgenoten, hun ouders en locatiemedwerkers hierover. Dat doen we via een e-mail. Alle andere personen ontvangen hierover géén informatie van ons.

De GGD voert samen met de besmette persoon bron- en contactonderzoek uit. Indien nodig, krijgt u van één van hen bericht.

Mondkapjes verplicht

Twents Carmel College heeft in overleg met de medezeggenschapsraden en leerlingenraden besloten om het dragen van een mondkapje te verplichten. Vanaf maandag 19 oktober moeten leerlingen én medewerkers op school een mondkapje dragen. Het dragen van een mondkapje is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Iedereen zorgt zelf voor een mondkapje.

Minder leerlingen tegelijk op school

Op de locaties Potskampstraat, De Thij en Lyceumstraat proberen we verspreiding van het coronavirus af te remmen door minder leerlingen tegelijk op school te laten komen. Klassen uit leerjaar 3 en hoger krijgen daarom afwisselend op school en thuis les. Leerlingen uit leerjaren 1 en 2 blijven vooralsnog naar school gaan zoals zij gewend zijn. Alle drie de locaties hebben hierover een brief verstuurd met uitleg op respectievelijk 16 en 28 oktober.

Voor de locaties Denekamp, Losser en Praktijkonderwijs verandert er op dit moment niets. Alle leerlingen blijven hier naar school gaan, tenzij zij in quarantaine zitten. Als het nodig is, wordt het onderwijs ook voor deze leerlingen anders ingericht.

Luchtkwaliteit en ventilatie

In november zijn op vijf van de zes locaties CO2-meters geplaatst. Uit de test bleek dat dit in Losser niet nodig is. De meters verzamelen data over de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtkwaliteit in de lesruimtes. In januari verwachten we de eerste meetresultaten binnen te hebben. Daarmee kijken we of we actie moeten ondernemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In de tussentijd kunnen docenten aan de meters zien of het nodig is om meer te ventileren. Zij kunnen dan een raam of deur openzetten. 

Mag mijn kind naar school? Hulp bij de beslissing

Om u te helpen bij het besluit of uw kind naar school mag, kunt u de stappen doorlopen van deze beslisboom: beslisboom mag mijn kind naar school?

Regels voor het voortgezet onderwijs

Met ingang van 1 juli is de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen losgelaten. Scholen moeten zich houden aan de volgende regels:

 • strikte hygiënemaatregelen van het RIVM;
 • besmettingsgevallen melden bij de GGD;
 • het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden;
 • goede check of kinderen coronagerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven.

De 1,5 meter afstand geldt wel tussen leerlingen en medewerkers en medewerkers onderling.

Veiligheid en gezondheid voorop  

Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden de aanwijzingen van het RIVM. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Een leerling met klachten vragen wij thuis te blijven en zich te laten testen door de GGD en de adviezen op te volgen. Wij laten ons leiden door RIVM en GGD en kunnen daardoor niet uitgaan van uitslagen van coronatesten die door andere aanbieders zijn uitgevoerd. Lees bij de veelgestelde vragen waarom dat is.

Als u vanwege gezondheidsklachten twijfelt of uw kind naar school kan gaan, respecteren wij dat. Neem dan telefonisch contact op met de schoollocatie van uw zoon of dochter. Is uw kind weer beter en/of gaat hij of zij weer naar school om les te volgen? Geef dit dan telefonisch door via de receptie van school.

Quarantaine en advies GGD

Soms lijkt het alsof het advies voor quarantaine van de GGD anders is dan de 10 dagen thuisblijven die wij hanteren. Dat komt doordat de GGD onder andere kijkt naar de situatie van de geteste persoon, de aard van de klachten en wanneer er getest is. Dat kan per persoon verschillen. In alle gevallen gaat het advies van de GGD voor.

Informeer school bij afwezigheid

Is uw kind ziek, in thuisquarantaine of moet er om andere redenen onderwijs op afstand georganiseerd worden? Informeer school altijd over de afwezigheid van uw kind. Dat kan telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur bij de receptie van de schoollocatie van uw zoon of dochter. Afwezigheid door quarantaine wordt niet als verzuim gemeld. Zit een leerling in quarantaine en is hij niet ziek, dan moet hij/zij wel online les volgen. Als uw kind weer naar school gaat, willen we dat ook graag weten. Zo houden we overzicht op wie er op school aanwezig zijn en wie thuis is.

Veel gestelde vragen

Luchtkwaliteit en ventilatie

  CO2-meters zijn geplaatst

  In november zijn CO2-meters geinstalleerd op al onze locaties, behalve in Losser. Locatie Losser scoorde een voldoende in een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Extra maatregelen zijn daar niet nodig. De CO2-meters meten de luchtkwaliteit continu. We verwachten in januari de eerste resulaten te ontvangen van de periode november en december. 

  Als de resultaten voldoende zijn, is verdere actie niet nodig. Als er (te) veel CO2 is, gaan we kijken naar de beste maatregelen die we op de korte termijn kunnen treffen voor die locatie. Denk aan minder personen in een ruimte, een lokaal anders of niet inroosteren of extra ventileren. 

  Het meten van CO2-waarde is één van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus kan afremmen. De overige maatregelen blijven daarom onverminderd gelden.

  Onderzoek

  In augustus en september is door alle scholen in Nederland onderzoek gedaan naar de ventilatiemogelijkheden en de luchtkwaliteit. Over de uitkomsten van dit onderzoek hebben wij op 1 oktober aan alle leerlingen en ouders een brief gestuurd.

  Luchtkwaliteit en lesruimtes

  We benadrukken dat de ruimtes waar lessen gegeven worden voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Lokalen met onvoldoende ventilatiemogelijkheden worden niet ingeroosterd. Dit geldt ook voor ruimtes waarbij twijfel bestaat over de luchtkwaliteit.

  De luchtkwaliteit zegt overigens niets over de risico’s op verspreiding van het coronavirus. Dat hangt vooral samen met ons eigen gedrag. Goede ventilatie kan wel meehelpen om de risico’s te verminderen.

  Wij houden de luchtkwaliteit dus in de gaten en ondernemen actie wanneer nodig. Uiteraard blijven we handelen naar de protocollen van de VO-raad en de richtlijnen van het RIVM.

  Neem een warme trui mee

  De temperaturen dalen, maar de ramen blijven nog open om goed te ventileren. We adviseren leerlingen daarom om standaard een vest, trui en/of sjaal in hun kluisje te leggen, zodat ze die kunnen aantrekken/om doen als het koud wordt.

   

  Is het dragen van een mondkapje verplicht?

  Vanaf maandag 19 oktober moeten leerlingen én medewerkers op school een (niet-medisch) mondkapje dragen. Het dragen van een mondkapje is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels, geen vervanging daarvan.

  Het mondkapje moet gedragen worden tijdens leswisselingen en pauzes, in pauzeruimtes en tijdens (praktijk)lessen als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Tijdens andere lessen is het niet verplicht een mondkapje te dragen, maar het mag wel.

  Iedereen zorgt zelf voor een mondkapje. School heeft de komende tijd mondkapjes beschikbaar voor leerlingen die een eigen mondkapje vergeten zijn.

  Bekijk het RIVM-instructiefilmpje en het NOS-filmpje voor het juiste gebruik van mondkapjes.

  Wat moet ik doen bij gezondheidsklachten?

  Bij verkoudheidsklachten verwachten wij dat een leerling thuis blijft. We verzoeken dringend dat hij of zij zich laat testen door de GGD. Wij laten ons alléén leiden door uitslagen van coronatesten die door de GGD zijn uitgevoerd.

  Denk bij verkoudheidsklachten aan:

  • neusverkoudheid
  • loopneus
  • niezen
  • keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid
  • verhoging/koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

  De leerling blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als er ook sprake is van koorts of benauwdheid, dan blijft iedere huisgenoot thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als uit de GGD-test blijkt dat uw kind of een huisgenoot het coronavirus heeft, blijft iedere huisgenoot thuis. Ook als zij geen gezondheidsklachten hebben. De GGD vertelt wat u moet doen.

  Neem contact op met de GGD bij twijfel of als u zich zorgen maakt over uw gezondheid of die van uw kind. Lees meer over de symptomen op De ziekte COVID-19.

  Informeer school bij afwezigheid

  Is uw kind ziek, in thuisquarantaine of moet er om andere redenen onderwijs op afstand georganiseerd worden? Informeer school daarom altijd over de afwezigheid van uw kind. Dat kan telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur bij de receptie van de schoollocatie van uw zoon of dochter. Afwezigheid door quarantaine wordt niet als verzuim gemeld. Als uw kind weer naar school gaat, willen we dat ook graag weten. Zo houden we overzicht op wie er op school aanwezig zijn en wie thuis is.

  Waarom accepteren wij alleen uitslagen van coronatesten van de GGD?

  Wij gaan alleen uit van uitslagen van de PCR-test die de GGD afneemt. Met zo'n PCR-test wordt gekeken of iemand besmet is met het coronavirus en of hij op dat moment ook nog anderen kan besmetten. Dat is anders dan een test die wordt uitgevoerd op het bloed. Deze test kijkt naar bloedwaarden. Op die manier is wel aan te tonen dat iemand het virus gehad heeft, maar niet of iemand nog steeds besmettelijk is. En dat laatste is belangrijke informatie om te bepalen of een leerling weer naar school kan komen.

  PCR-test belangrijk voor bron- en contactonderzoek

  Daarnaast kan de GGD alleen bron-en contactonderzoek uitvoeren met de positieve uitslag van een PCR-test. Een positieve uitslag van een bloedwaardentest betekent dus dat een leerling alsnog een PCR-test door de GGD moet laten uitvoeren om het bron- en contactonderzoek te starten.

  Meer informatie over betrouwbare en goedgekeurde coronatesten

  www.ggdtwente.nl/actueel/nieuws/betrouwbare-en-goedgekeurde-corona-testen

  Mag een leerling naar school als er contact was met iemand waarbij corona is vastgesteld?

  Als er geen klachten zijn, en het contact was niet met een huisgenoot, dan mag je gewoon naar school. Hou wel je gezondheid twee weken in de gaten. Krijg je klachten? Laat je dan testen.

  Was het contact met een huisgenoot? Bij besmetting van een huisgenoot blijven alle leden van dit huishouden 10 dagen in quarantaine, ook als je geen klachten hebt. Wij verwachten dat alle leerlingen zich hieraan houden.

  Was er nauw contact met de persoon waarbij corona is vastgesteld?
  Dan neemt de besmette persoon contact op voor een bron- en contactonderzoek. Word je niet gevraagd aan een onderzoek mee te doen én heb je geen gezondheidsklachten? Dan kun je er vanuit gaan dat je gewoon naar school mag.

  Nauwe contacten zijn huisgenoten en mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode. Bij scholieren kan de tijd van het contact verruimd worden, omdat zij geen afstand tot elkaar hoeven te houden. Nauwe contacten zijn ook mensen met wie de besmette persoon kort intensief lichamelijk contact heeft gehad. Bijvoorbeeld door zoenen of dichtbij niezen of hoesten.

  De richtlijnen van het RIVM blijven gelden:

  • Blijf thuis bij klachten
  • Laat je testen
  • Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is
  In ons gezin is corona vastgesteld. Wat nu?

  Leerlingen uit een gezin waar een coronabesmetting is vastgesteld vragen wij thuis te blijven gedurende 10 dagen en contact op te nemen met de GGD. De GGD geeft verdere instructies, die leidend zijn.

  Krijgt een leerling in de quarantaineperiode klachten, dan verzoeken wij dringen dat hij of zij zich laat testen en thuis blijft tot de uitslag van de test bekend is. Vervolgens geeft de GGD een advies. Dit advies hangt van diverse factoren af en kan per geval verschillen. De GGD kijkt onder andere naar de aard van de klachten, hoe lang de klachten zich al voordoen en wanneer iemand getest is. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.

  Wat gebeurt er als een leerling of medewerker besmet is?

  Bij een positieve testuitslag zal de leerling of medewerker thuis moeten blijven om uit te zieken. De GGD houdt vervolgens samen met de besmette persoon een bron-en contactonderzoek. Als het noodzakelijk is, zal uw zoon of dochter benaderd worden voor dit onderzoek. Krijgt uw kind geen oproep én zijn er geen gezondheidsklachten, dan kan hij of zij gewoon naar school blijven gaan.

  Verder geldt:

  • De schoolactiviteiten gaan door. Leerlingen vallen onder de leerplicht en moeten dus naar school, tenzij ze gezondheidsklachten hebben. Zie verder de richtlijnen van het RIVM.
  • De besmette leerling of medewerker blijft thuis in isolatie en volgt de adviezen van de GGD op.
  • De besmette persoon krijgt instructies van de GGD een bron- en contactonderzoek uit te voeren om uit te zoeken met wie nauw contact is geweest.
  • De personen die in thuisquarantaine moeten, horen dat via de besmette persoon of de GGD. Bij gezondheidsklachten verwachten wij dat zij zich laten testen.
  • Wie geen advies tot quarantaine heeft gekregen wordt beschouwd als ‘overig contact’. Deze leerlingen en medewerkers mogen gewoon naar school komen, maar moeten hun gezondheid wel extra goed in de gaten houden.
  • De GGD bepaalt of en welke maatregelen verder nodig zijn. Alleen als het nodig is, hoort u van ons.
  • In verband met privacywetgeving doen wij geen mededelingen over persoonlijke gegevens en omstandigheden van de besmette persoon.

  Op het moment dat een besmetting wordt vastgesteld, gelden de richtlijnen en protocollen van de deskundigen van de GGD. We laten ons in al onze besluiten en vervolgstappen leiden door hen. Zij zijn deskundigen en weten wat goed is om te doen en wat juist niet. Voor vragen kunt u dus ook het beste contact opnemen met de GGD.

  Wat zijn de afspraken over onderwijs op afstand?

  Door het coronavirus geven sommige docenten les vanuit huis en volgen sommige leerlingen in thuisquarantaine onderwijs op afstand. Om dat goed te laten verlopen hebben we afspraken gemaakt, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

  Praktijklessen 

  Bij de praktijkvakken kijken we ter plekke naar mogelijke oplossingen om de lessen zo goed mogelijk door te laten gaan. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. 

  Theorielessen 

  Bij theorielessen kan er sprake zijn van twee situaties: de leerling is thuis of de docent is thuis. In beide gevallen zijn de klassen volgens rooster aanwezig op school, ook in tussenuren. Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen de les vanuit huis volgen. Dat kan bijvoorbeeld als de GGD adviseert om thuis te blijven of als ouders dit hebben overlegd met de receptie van school. In deze situaties geldt het volgende: 

  De leerling is thuis 

  • Leerlingen die niet ziek zijn volgen de les via Teams for Education (TfE) of werken aan vervangende opdrachten; 

  • Deze docent zet de les in TfE klaar; 

  • Leerlingen volgen de instructie/werkvormen/verwerking via hun eigen laptop of tablet in TfE. 

  • De docent plant de les in de digitale agenda’s van de leerlingen in Teams for Education; 

  • De docent zet huiswerk en (week)opdrachten in Somtoday. 

  De docent geeft les vanuit huis 

  • Klassen zijn aanwezig op school en volgen de lessen volgens rooster; 

  • De docent plant de les in de digitale agenda’s van de leerlingen in Teams for Education; 

  • Leerlingen die thuis zijn, en niet ziek zijn, volgen les via TfE of krijgen vervangende opdrachten; 

  • De docent zet huiswerk en (week)opdrachten in Somtoday; 

  • Op school helpt een toezichthouder de leerlingen met het volgen van de les en het toepassen van maatregelen zoals handen desinfecteren en tafels schoonmaken. Het kan voorkomen dat er niet altijd een toezichthouder beschikbaar is. Dit kán zorgen voor meer lesuitval dan gebruikelijk. 

  • Het gebruik van oordopjes in de les is verplicht. Wij vragen leerlingen om hun eigen, werkende oordopjes te gebruiken. Als een leerling zelf echt geen oordopjes heeft, zorgt school voor oordopjes. 

  Wat verwachten wij van onze leerlingen? 

  Hier staat voor beide situaties een overzicht van de verwachtingen die wij hebben van onze leerlingen. We raden aan om deze goed te bekijken. Om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven en volgen verwachten we dat iedereen zich daarnaast aan de afspraken houdt die normaal gesproken ook gelden. Online lessen opnemen is niet toegestaan.  

  Aanwezigheidsplicht 

  We benadrukken dat leerlingen aanwezig moeten zijn volgens de Leerplichtwet. Een leerling die onderwijs op afstand volgt door thuisquarantaine geldt als aanwezig in de les. Als een leerling thuis onderwijs volgt moet dit gemeld worden via de normale ziekmeldprocedure. Absentie wordt bijgehouden. Bij herhaaldelijke, ongeoorloofde of niet gemelde absentie wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Het is dus belangrijk om afwezigheid door quarantaine of isolatie te melden.

  Vragen over de app CoronaMelder?

  De overheid heeft een app laten ontwikkelen die je laat weten dat je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus: CoronaMelder. Als je deze app hebt geïnstalleerd, krijg je een melding als je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand bent geweest van iemand met het coronavirus. Krijg je een melding, dan volg je de instructies die de app geeft op. In de app lees je wat je moet doen en of je je moet laten testen.

  Vragen over de app? 

  De app is niet van school. Antwoorden op vragen over de app staan op www.coronamelder.nl. Liever bellen? Dat kan naar het gratis nummer 0800 - 1280 (tussen 08.00 en 20.00 uur). Mailen kan ook: helpdesk@coronamelder.nl

  Leer meer over de app Coronamelder in dit filmpje 

   

  Vragen over de maatregelen op school?

  Heeft u een vraag over de maatregelen en/of afspraken op onze scholen? Mailt u dan naar info@twentscarmelcollege.nl.