Nieuws & Agenda

Onze school & corona: informatie voor leerlingen en ouders

Op deze informatiepagina staan de actuele coronamaatregelen en -afspraken die op onze scholen gelden. Als hierin iets verandert, wordt dat als eerste op deze pagina bekendgemaakt. Hou deze pagina daarom goed in de gaten. 

 

Vragen over het coronavirus, quarantaine of de coronatest?

Voor antwoorden op vragen over het coronavirus (COVID-19), quarantaine en de coronatest verwijzen wij door naar de websites van het RIVM en de GGD:

Algemene informatie over het coronavirus 
Veelgestelde vragen over het coronavirus
Informatie over de coronatest

_______________________________________________________________

Update: 11-9-2020
_______________________________________________________________

Onderwijs op afstand

Vrijdag 11 september is er een brief verzonden met alle afspraken over onderwjis op afstand. De maatregelen kunt u ook vinden bij de veel gestelde vragen op deze website.

Regels voor het voortgezet onderwijs

Met ingang van 1 juli is de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen losgelaten. Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild. Scholen moeten zich houden aan de volgende regels:

 • strikte hygiënemaatregelen van het RIVM;
 • besmettingsgevallen melden bij de GGD;
 • het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden;
 • goede check of kinderen coronagerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven.

De 1,5 meter afstand geldt wel tussen leerlingen en medewerkers en medewerkers onderling.

Veiligheid en gezondheid voorop  

Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden de aanwijzingen van het RIVM. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Een leerling met klachten vragen wij thuis te blijven en zich te laten testen door de GGD. Wij laten ons leiden door RIVM en GGD en kunnen daardoor niet uitgaan van uitslagen van coronatesten die door andere aanbieders zijn uitgevoerd. De GGD brengt vervolgens een advies uit. Aan de hand van dit advies kan een leerling wel of niet terug naar school. Als u vanwege gezondheidsklachten twijfelt of uw kind naar school kan gaan, respecteren wij dat. Neem dan telefonisch contact op met de schoollocatie van uw zoon of dochter

Quarantaine en advies GGD

Soms lijkt het alsof het advies voor quarantaine van de GGD anders is dan de 10 dagen thuisblijven die wij hanteren. Dat komt doordat de GGD onder andere kijkt naar de situatie van de geteste persoon, de aard van de klachten, wanneer er getest is. Dat kan per persoon verschillen. In alle gevallen gaat het advies van de GGD voor.

Wij moeten wel op de hoogte zijn dat een leerling in quarantaine zit. Dit kunt u telefonisch melden bij de receptie van school. Afwezigheid door quarantaine wordt dit niet als verzuim gemeld.
 

Veel gestelde vragen

Ventilatie en klimaat

Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er geen reden is om de ventilatie in gebouwen af te laten wijken van de eisen van het geldende Bouwbesluit. Wij hebben inmiddels overal metingen gedaan om te testen of onze ruimtes daaraan voldoen. Daaruit bleek bleek dat er géén ruimtes zijn met slechte luchtkwaliteit. Dat is goed nieuws! Verder kunnen we vertellen dat:

 • Lokalen die niet voldoende geventileerd kunnen worden, werden en worden niet ingeroosterd. Dit geldt ook bij ruimtes waarbij twijfel bestaat over de luchtkwaliteit;
 • Op locaties zonder gebouwbeheersysteem worden CO2-melders geïnstalleerd die medewerkers zelf kunnen aflezen. Zij kunnen dan actie ondernemen als dat nodig is, zoals een extra raam open zetten of de les verplaatsen naar een andere ruimte.

Wij houden de luchtkwaliteit in de gaten en ondernemen actie wanneer nodig. Uiteraard blijven we handelen naar de protocollen van de VO-raad en de richtlijnen van het RIVM. Als er nieuwe aanwijzingen komen dan reageren we daar alert op. 

Is het dragen van een mondkapje toegestaan?

Het is niet verplicht om mondkapjes te gebruiken. Aan het gebruik ervan kleven bezwaren: een goed gebruik van kapjes is cruciaal, en dat kan juist in een school met veel kinderen moeilijk worden gegarandeerd. Anderzijds kunnen mondkapjes meer zekerheid bieden in situaties waar het moeilijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Denk aan surveillance in de pauzes tussen de lessen of bij bepaalde vakken. Wil jij een mondkapje gebruiken, dan ben je daar geheel vrij in. Bekijk het RIVM-instructiefilmpje voor het juiste gebruik van mondkapjes.

Wat moet ik doen bij gezondheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten blijft een leerling thuis en laat zich testen door de GGD. Wij laten ons alléén leiden door uitslagen van coronatesten die door de GGD zijn uitgevoerd. Denk aan verkoudheidsklachten aan:

 • neusverkoudheid
 • loopneus
 • niezen
 • keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid
 • verhoging/koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

De leerling blijft thuis tot de uitslag bekend is. 

Informeer school over het thuisblijven van uw kind. Dat kan telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur bij de receptie van de schoollocatie van uw zoon of dochter.

Als er ook sprake is van koorts of benauwdheid, dan blijft iedere huisgenoot thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Als uit de GGD-test blijkt dat uw kind of een huisgenoot het coronavirus heeft, blijft iedere huisgenoot thuis. Ook als zij geen gezondheidsklachten hebben. De GGD vertelt wat u moet doen.

Neem contact op met de GGD bij twijfel of als u zich zorgen maakt over uw gezondheid of die van uw kind.

Lees meer over de symptomen op De ziekte COVID-19.

Mag een leerling naar school als er contact was met iemand waarbij corona is vastgesteld?

Als er geen klachten zijn, en het contact was niet met een huisgenoot, dan mag je gewoon naar school. Hou wel je gezondheid twee weken in de gaten. Krijg je klachten? Laat je dan testen.

Was het contact met een huisgenoot? Bij besmetting van een huisgenoot blijven alle leden van dit huishouden 10 dagen in quarantaine, ook als je geen klachten hebt.

Was er nauw contact met de persoon waarbij corona is vastgesteld?
Dan neemt de GGD contact op voor een bron- en contactonderzoek. De GGD vertelt je dan wat je precies moet doen. Belt de GGD je niet én heb je geen gezondheidsklachten? Dan kun je er vanuit gaan dat je gewoon naar school mag.
Nauwe contacten zijn huisgenoten en mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode. Nauwe contacten zijn ook mensen met wie de besmette persoon kort intensief lichamelijk contact heeft gehad. Bijvoorbeeld door zoenen of dichtbij niezen of hoesten.

De richtlijnen van het RIVM blijven gelden:

 • Blijf thuis bij klachten
 • Laat je testen
 • Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is

 

In ons gezin is corona vastgesteld. Wat nu?

Leerlingen uit een gezin waar een coronabesmetting is vastgesteld vragen wij thuis te blijven gedurende 10 dagen. De GGD geeft verdere instructies, die leidend zijn.
Krijgt een leerling in de quarantaineperiode klachten, dan moet hij of zij zich laten testen en thuis blijven tot de uitslag van de test bekend is. Vervolgens geeft de GGD een advies. Dit advies hangt van diverse factoren af en kan per geval verschillen. De GGD kijkt onder andere naar de aard van de klachten, hoe lang de klachten zich al voordoen en wanneer iemand getest is. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.

Wat gebeurt er als een leerling of medewerker besmet is?

Bij een positieve uitslag zal de leerling of medewerker thuis moeten blijven om uit te zieken. De GGD zal vervolgens een bron-en contactonderzoek houden. Als het noodzakelijk is, zal uw zoon of dochter door de GGD benaderd worden voor dit onderzoek. Horen zij niets én zijn er geen gezondheidsklachten, dan kunnen zij gewoon naar school blijven gaan.

Aan wie communiceren wij bij een vastgestelde besmetting?

Als de GGD vaststelt dat een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus, stellen wij betrokkenen daarvan op de hoogte. Dat doen we via een e-mail aan alle direct betrokkenen, zoals ouders en leerlingen van de betreffende klas en medewerkers van de locatie. Alle andere personen ontvangen hierover géén aparte brief.

De GGD zoekt contact met betrokkenen voor bron- en contactonderzoek als zij denken dat dit nodig is. Van ons ontvangt u daarover geen bericht.

Wat zijn de afspraken over onderwijs op afstand?

Door het coronavirus geven sommige docenten les vanuit huis en volgen sommige leerlingen in thuisquarantaine onderwijs op afstand. Om dat goed te laten verlopen hebben we afspraken gemaakt over onderwijs op afstand, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Praktijklessen 

Bij de praktijkvakken kijken we ter plekke naar mogelijke oplossingen om de lessen zo goed mogelijk door te laten gaan. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. 

Theorielessen 

Bij theorielessen kan er sprake zijn van twee mogelijke situaties: de leerling is thuis of de docent is thuis. In beide gevallen zijn de klassen volgens rooster aanwezig op school, ook in tussenuren. Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen de les vanuit huis volgen. Dat kan bijvoorbeeld als de GGD adviseert om thuis te blijven, of als u dit heeft overlegd met de receptie van school. In deze situaties geldt het volgende: 

De leerling is thuis 

 • Leerlingen die niet ziek zijn volgen de les via Teams for Education (TfE) of werken aan vervangende opdrachten; 

 • Deze docent zet de les in TfE klaar; 

 • Leerlingen volgen de instructie/werkvormen/verwerking via hun eigen laptop of tablet in TfE. 

 • De docent plant de les in de digitale agenda’s van de leerlingen in Teams for Education; 

 • De docent zet huiswerk en (week)opdrachten in Somtoday. 

De docent geeft les vanuit huis 

 • Klassen zijn aanwezig op school en volgen de lessen volgens rooster; 

 • De docent plant de les in de digitale agenda’s van de leerlingen in Teams for Education; 

 • Leerlingen die thuis zijn, en niet ziek zijn, volgen les via TfE of krijgen vervangende opdrachten; 

 • De docent zet huiswerk en (week)opdrachten in Somtoday; 

 • Op school helpt een toezichthouder de leerlingen met het volgen van de les en het toepassen van maatregelen zoals handen desinfecteren en tafels schoonmaken. Het kan voorkomen dat er niet altijd een toezichthouder beschikbaar is. Dit kán zorgen voor meer lesuitval dan gebruikelijk. 

 • Het gebruik van oordopjes in de les is verplicht. Wij vragen leerlingen om hun eigen, werkende oordopjes te gebruiken. Als een leerling zelf echt geen oordopjes heeft, zorgt school voor oordopjes. 

Wat verwachten wij van onze leerlingen? 

Hier staat voor beide situaties een overzicht van de verwachtingen die wij hebben van onze leerlingen. We raden aan om deze goed te bekijken. Om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven en volgen verwachten we dat iedereen zich daarnaast aan de afspraken houdt die normaal gesproken ook gelden. Online lessen opnemen is niet toegestaan.  

Aanwezigheidsplicht 

We benadrukken dat leerlingen aanwezig moeten zijn volgens de Leerplichtwet. Een leerling die onderwijs op afstand volgt door thuisquarantaine geldt als aanwezig in de les. Als een leerling thuis onderwijs volgt moet dit gemeld worden via de normale ziekmeldprocedure. Absentie wordt bijgehouden. Bij herhaaldelijke, ongeoorloofde of niet gemelde absentie wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

 

Vragen over de maatregelen op school?

Heeft u een vraag over de maatregelen en/of afspraken op onze scholen? Mailt u dan naar info@twentscarmelcollege.nl.