Nieuws & Agenda

Home / Nieuws & Agenda / Nieuws / Losser / 

Hoe helpen wij gevluchte kinderen uit Oekraïne?

TCC heeft met gemeenten en het primair onderwijs afspraken gemaakt over de hulp die we als school kunnen bieden aan gevluchte kinderen uit Oekraïne. We volgen daarin de volgende route:

Stap 1 Inschrijven bij de gemeente. 
De gemeente geeft dan inschrijfformulieren voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs mee. 

Stap 2 Ouders nemen contact op met Marieke Hendriksen om hun kind(eren) bij TCC in te schrijven. Dat kan door te mailen naar m.hendriksen@twentscarmelcollege.nl.

Alle nieuwkomers uit het voortgezet onderwijs worden in eerste instantie in de Taalklas geplaatst op de locatie Potskampstraat. Van daaruit gaan we kijken wanneer, of en hoe we de overstap kunnen gaan maken naar regulier onderwijs.