Nieuws & Agenda

Home / Nieuws & Agenda / Nieuws / Algemeen / 

Leerlingen krijgen les van experts uit de praktijk

Naast onderwijs en stages, leren leerlingen van het Twents Carmel College ook van docenten die uit het bedrijfsleven komen. Zo krijgen ze een nog beter beeld van werken in een technisch beroep.

Naast onderwijs en stages, leren leerlingen van het Twents Carmel College ook van zogenoemde hybride docenten hoe het werken in een technisch beroep eruit kan zien. TCC loopt als vmbo-school voorop in deze regio door een verbindende schakel te zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven. Experts uit het bedrijfsleven kunnen, naast hun baan, parttime aan de slag als docent of instructeur in hun vakgebied. Het imago van technische beroepen wordt daarmee opgevijzeld en bedrijven die nu minder werk hebben krijgen een kans om hun personeel deels in het onderwijs onder te brengen. Het overheidsproject Sterk Techniekonderwijs speelt daarbij een belangrijke rol.

De toegevoegde waarde van hybride docenten

Hybride docenten staan met één been in het bedrijfsleven en met het andere in het onderwijs. Naast lesgeven werken zij nog steeds bij een bedrijf, waardoor ze een schat aan praktijkkennis en -ervaring meenemen. Dit is enorm leerzaam voor leerlingen die door de hybride docenten een reëel beeld geschetst krijgen van de mogelijkheden in de technische sector. Het is een andere manier om buitenschools te leren en praktijkervaring op te doen.

Corona biedt kansen

Het inzetten van hybride docenten voorziet bedrijven in een oplossing om personeel gedeeltelijk elders onder te brengen. Dat kan om verschillende redenen interessant zijn, bijvoorbeeld als er minder werk beschikbaar is. Het coronavirus maakt het voor veel bedrijven lastig om te blijven opereren zoals zij gewend zijn. Hierin ligt een kans die in behoeftes van zowel onderwijs als bedrijven voorziet. Waar bedrijven nu soms minder werk hebben voor hun personeel, hebben scholen behoefte aan onderwijzend personeel met actuele praktijkervaring.

De unieke aanpak van Twents Carmel College

TCC investeert sterk in het in huis halen van kennis en expertise uit de praktijk. De aanpak is in deze regio uniek voor vmbo-scholen. “Eén van de doelen die wij ons gesteld hebben, is leerlingen een zo goed mogelijk beeld geven van de praktijk”, zegt Marjolein Wolbers, plaatsvervangend adjunct-directeur Groen & Techniek van TCC. “Dat kan door mensen uit de praktijk aan te trekken als docent of instructeur. Daarvoor zijn we heel gericht op zoek gegaan naar specifieke technische of technologische kennis, die onze docenten niet kunnen aanbieden. De experts uit de praktijk zorgen dus echt voor een verrijking van de lesstof en een betere aansluiting van het onderwijs op de actualiteit. Docenten en hybride docenten vormen samen een ideale mix van praktijk en theorie.”

TCC heeft inmiddels vijf experts uit het bedrijfsleven voor de klas staan die een volledige overstap naar het onderwijs hebben gemaakt. De eerste ‘echte’ hybride docent start op korte termijn. Een ochtend in de week gaat hij leerlingen leren lassen.

Training on the job door Windesheim

Marjolein is ook regioleider van de subregio Oldenzaal van het overheidsproject Sterk Techniekonderwijs (STO), dat tot doel heeft vmbo-leerlingen warm te maken voor een opleiding en baan in de techniek. TCC doet mee aan dit project. “Door onze deelname aan STO hebben we financiële ruimte om te investeren in de verbetering van technisch onderwijs”, zegt Marjolein. “Hierdoor was het mogelijk om sterk in te zetten op het aantrekken van mensen uit het bedrijfsleven. Na de selectie krijgen de toekomstige docenten en instructeurs de ruimte om te onderzoeken of lesgeven écht iets voor ze is. Ze kunnen een periode meelopen op scholen en ervaring ophalen bij docenten die al een overstap hebben gemaakt. Blijven ze enthousiast, dan krijgen de hybride docenten training on the job. Zij worden dan één dag in de week op maat gecoacht op het gebied van pedagogisch-didactische vaardigheden. Die coaching verloopt via een STO-samenwerking met Windesheim.”

Goede relatie tussen TCC en bedrijfsleven

De samenwerking tussen TCC en bedrijven verliep ook vóór de deelname aan STO goed. Dankzij de warme contacten tussen school en bedrijven in de regio zijn alle leerlingen die een technische leerrichting volgen voorzien van een stageplaats. Eén dag in de week lopen zij mee bij onder meer aannemers, interieurbouwers, garages en transportbedrijven. Begeleiding krijgen ze van zowel TCC als van het stagebedrijf.

Sterk Techniekonderwijs Twente en TCC

Sterk Techniekonderwijs is een landelijk initiatief van het ministerie van OCW om vmbo-leerlingen een goed beeld te geven van de mogelijkheden voor leren en werken in de sector techniek. Binnen STO is een onderverdeling gemaakt in regio’s. Sterk Techniekonderwijs regio Twente bestaat uit 19 vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven in Twente. Samen werken zij aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Projectleider van STO regio Twente is Hans Meinders, die net als Marjolein Wolbers werkzaam is bij TCC. Marjolein leidt de subregio Oldenzaal. Met hun kennis van onderwijs en hun netwerk in de regio weten zij bedrijven en onderwijs samen te brengen in vraag en aanbod.