Nieuws & Agenda

Home / Nieuws & Agenda / Nieuws / Algemeen / 

Nieuwe directeuren voor De Thij, Denekamp Potskampstraat en Praktijkonderwijs

Twents Carmel College heeft twee nieuwe locatiedirecteuren benoemd. Op 1 mei 2022 start op de locaties De Thij en Denekamp Javier Castilla Martin, die het roer overneemt van de huidige directeur Ger Vennegoor. Op de locaties Potskampstraat en Praktijkonderwijs volgt Raymond Nijenhuis met ingang van 1 augustus 2022 Marcel Snijders op. Beide vacatures komen vrij doordat de huidige directeuren met pensioen gaan. De nieuwe directeuren zijn op dit moment locatiedirecteur bij scholengemeenschap Marianum. Beiden hebben ruime leidinggevende ervaring. Daarnaast past hun zienswijze goed bij de manier waarop Twents Carmel College werkt: vanuit vertrouwen, gedeeld leiderschap en teams aan zet.

Javier Castilla Martin – locaties De Thij en Denekamp

Javier Castilla Martin is 37 jaar oud en op dit moment directeur van de havo/vwo-locatie van Scholengemeenschap Marianum in Groenlo. Javier heeft hier tevens leidinggevende ervaring opgedaan als teamleider onderbouw en conrector onderbouw. Als tweedegraads docent Biologie heeft hij gewerkt bij Avila College in Hengelo. Hier was Javier ook LOB coördinator.

Javier heeft de lerarenopleiding Biologie en een masteropleiding Onderwijswetenschappen afgerond. Zijn thesis ging over de kenmerken van succesvolle veranderstrategieën in een formatieve cultuur, met de nadruk op leiderschapsrollen. Verder heeft Javier diverse trainingen gevolgd, waaronder Financiën en Bedrijfsvoering van Stichting Carmelcollege.

Raymond Nijenhuis – locaties Potskampstraat en Praktijkonderwijs

Raymond Nijenhuis is 48 jaar oud en op dit moment directeur van de vmbo-locatie van Scholengemeenschap Marianum in Lichtenvoorde. Raymond heeft hier ruime leidinggevende ervaring opgedaan, ook als als teamleider onderbouw en conrector bovenbouw. Als locatiedirecteur is hij voorzitter van het programmateam groep Sterk Techniekonderwijs regio Achterhoek/Twente Noord. Verder bekleedt Raymond diverse bestuursfuncties, onder andere bij Profijt, Edustrie en Tech4life. Naast zijn functie als locatiedirecteur is Raymond actief bij het Platform VMBO Zorg & Welzijn als landelijk bestuurslid en regiovoorzitter Midden-Oost.

Raymond volgt de Master-opleiding Strategy and Leadership aan de AOG Rijksuniversiteit Groningen en verwacht dit jaar zijn diploma te behalen. Raymond heeft daarnaast een masteropleiding Educational Leadership gevolgd voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs, gestudeerd aan de Pedagogische Technische Hogeschool Wageningen en cursussen in leiderschap en management gevolgd bij KPC-groep en de VO-academie.

Benoeming

Het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft ingestemd met de benoeming van Javier Castilla Martin tot directeur van de locaties De Thij en Denekamp en Raymond Nijenhuis tot directeur van de locaties Potskampstraat en Praktijkonderwijs. De benoeming vindt plaats op voordracht van de rector van Twents Carmel College, Marjan Weekhout. Deze voordracht is mede gebaseerd op een positief advies vanuit een breed samengestelde benoemingsadviescommissie, waarbij onder meer adjunct-directeuren, docenten en leerlingen betrokken waren.

Javier Castilla Martin

Raymond Nijenhuis