Nieuws & Agenda

Home / Nieuws & Agenda / Nieuws / Algemeen / 

Denekamp en Potskampstraat opnieuw Excellente Scholen

De TCC-locaties Denekamp en Potskampstraat mogen wederom het predicaat Excellente School dragen. Op maandag 24 januari onthulden de scholen samen met leerlingen een nieuw spandoek om de kwaliteit van de scholen wereldkundig te maken. De locaties van TCC zijn door een onafhankelijke jury beoordeeld. De scholen droegen het predicaat Excellente School al een aantal jaren en mogen het nu verlengen tot juli 2025.

Directeur Marcel Snijders van locatie Potskampstraat, adjunct-directeur Monique van Uden van locatie Denekamp onthulden samen het spandoek. Dat deden ze met leerlingen van beide locaties.

Een school wordt niet zomaar een Excellente School. Eerst moet de onderwijsinspectie de waardering Goed afgeven. Daarna kan de school zichzelf aanmelden voor het traject Excellente Scholen. De locaties van TCC zijn door een onafhankelijke jury beoordeeld op het excellentieprofiel differentiatie, maatwerk, ICT en ruimte om te kiezen. We zijn trots op de lovende krititeken van de jury. Lees het juryrapport hier.

Iedere leerling wordt zo goed mogelijk geholpen

De jury vindt dat de scholen trots mogen zijn op wat er op het gebied van de beoordelingscriteria bereikt is. Omdat Twents Carmel College de enige VO-school in de omgeving is en alle leerlingen hier naar school gaan is het excellentieprofiel relevant. Iedere leerling wordt zo goed mogelijk geholpen zijn talenten en capaciteiten te ontwikkelen en uit te groeien tot een waardevol lid van de maatschappij. De keuze van de school voor dit profiel is gemaakt op basis van de vijf kernwaarden van TCC: keuzevrijheid, brede vorming, professionele leercultuur, betrokkenheid en band met de omgeving.

Om tot deze conclusie te komen is de jury meerdere keren bij de scholen geweest om op de criteria uit het profiel te toetsen. Daarbij is rondgekeken in school en tijdens lessen. Tijdens de bezoeken heeft de jury ook gesproken met leerlingen, ouders en medewerkers uit alle lagen van de organisatie.

Een tipje van de sluier uit het rapport

De jury ziet dat er mooie resultaten behaald worden, zowel bij de eindexamens als bij de ontwikkelingen die de leerlingen doormaken. TCC is terecht trots op de behaalde slagingspercentages en uitstroomniveaus maar vooral ook op de tevredenheid van ouders en leerlingen over de kwaliteit, de begeleiding en de veiligheid. De school geeft aan dat een substantieel deel van de basis- en kaderleerlingen van het vmbo een of meer vakken afsluit op gemengd/theoretisch niveau. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vindt de leerlingen die het binnenkrijgt via het Twents Carmel College zeer goed toegerust.

De school is prettig, er heerst een goede sfeer en er is sprake van inclusiviteit. Het pedagogisch klimaat is vriendelijk. Er zijn korte lijnen en er wordt tijd genomen om een goede verbinding tussen leerling, ouders en school tot stand te brengen. Dialoog is belangrijk, zowel intern met medewerkers om een professionele ontwikkeling mogelijk te maken als met ouders en leerlingen. De ouders vanuit de ouderraad vertellen de jury dat de schoolleiding, met name in Denekamp, zeer actief ouders betrekt in de besluitvorming en het verder uitwerken van ideeën.

Beide locaties zijn goed geoutilleerd, waarbij de Potskampstraat de kroon spant, in het bijzonder de praktijkruimtes. De leerlingen kunnen kiezen uit zeven afdelingen, allemaal met goede voorzieningen. Het nieuwe Technolab ziet er prachtig en inspirerend uit.

Behalve keuzes in afdeling, niveau, tempo en ondersteuning heeft de school ook een aanbod om te kiezen voor een extra uitdaging. Voorbeelden hiervan zijn het Goethe-traject, waarin leerlingen op basis- en kaderniveau examen Duits kunnen doen op het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) B2-niveau. Gezien de regio is dit een mooie aanvulling.

Voor stages werkt de school samen met bedrijven, die heel tevreden zijn over de leerlingen van TCC. Er zijn hybride docenten en incidentele gastdocenten uit het bedrijfsleven. In de coronaperiode is samengewerkt met Stichting Impuls, om te investeren in het welzijn van de leerlingen.