18-10-2017 Persbericht "Herinrichting havo/vwo locaties Twents Carmel College uitgesteld"

 

Voorlopig geen aparte onderbouw- en bovenbouwlocaties havo/vwo

 

De eerder aangekondigde herinrichting van de locaties De Thij en Lyceumstraat van het Twents Carmel College gaat later dan 2019 plaatsvinden. Beide locaties blijven voorlopig volledig havo en vwo onderwijs aanbieden. De splitsing in een onderbouw- en bovenbouwlocatie vindt niet vanaf 2019 plaats.

 

‘Vertraging’ leerlingenkrimp
Recente cijfers laten zien dat de leerlingenkrimp later optreedt dan verwacht. Deze 'vertraging' ontstaat door interne verschuivingen van leerlingenstromen. Vergeleken met eerdere cijfers, stromen meer leerlingen in op havo/vwo niveau en blijven ze ook op dit niveau. Hierdoor zijn de effecten van de leerlingenkrimp op havo/vwo niveau later dan verwacht merkbaar.

 

Gelijke leerlingenaantallen
Dit betekent dat het Twents Carmel College de eerstkomende jaren met (ongeveer) gelijke leerlingenaantallen te maken krijgt in de bovenbouw (vierde/vijfde/zesde klassen) van havo en vwo.

 

Gevolg vmbo
Het feit dat meer leerlingen dan verwacht havo/vwo (blijven) volgen, heeft gevolgen voor het aantal vmbo leerlingen. Hier dalen de leerlingenaantallen de komende jaren sneller dan voorzien was.

 

Landelijk gemiddelde
De verschuiving van leerlingen naar andere niveaus laat zien dat het Twents Carmel College richting het landelijk gemiddelde gaat wat betreft de verdeling van leerlingen. Het Twents Carmel College had een verdeling van 60% vmbo en 40% havo/vwo. De nieuwe cijfers laten zien dat de verdeling richting 50% vmbo en 50% havo/vwo gaat (het landelijk gemiddelde).

 

Toekomstscenario’s

Dat er in de toekomst wijzigingen plaatsvinden in de inrichting/aangeboden vormen van onderwijs, is een feit. Het aantal leerlingen neemt af (dalend aantal geboortes) en de verschuiving van instroomniveaus heeft gevolgen voor het aanbod per locatie.

 

Er zijn verschillende toekomstscenario's denkbaar. Hier gaat het Twents Carmel College de komende tijd opnieuw mee aan de slag, zodat snel helder wordt hoe de inrichting van de locaties en het aangeboden onderwijs er uit gaan zien. Hierbij staan de kwaliteit van onderwijs en het behouden van een breed onderwijsaanbod voor de regio voorop.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.