Praktijkonderwijs

Ouderraad

Iedere locatie van het Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad heeft als doel een optimale samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. 

Wat ze doen 

De ouderraad gaat in gesprek met de schoolleiding en heeft een adviserende taak. De ouderraad geeft advies over de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de locatie.  

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar over specifieke schoolzaken, maar ook over onderwerpen die zowel voor de locatie als voor de ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn. In het reglement staat meer over wat een ouderraad doet en mag.  

Samenstelling 

De ouderraad van de locatie Praktijkonderwijs bestaat uit de volgende personen: 

NaamRol
De heer R. LagendijkVoorzitter
Mevrouw M. ter LindeSecretaris
Mevrouw J. oude BlenkeLid
Mevrouw P. MullerLid
VacatureLid
VacatureLid
VacatureLid