Praktijkonderwijs

Leerlingenraad

De leerlingenraad is de vergadering van alle klassenvertegenwoordigers. De voorzitter is één van de docenten. Het doel van deze vergaderingen is om de leerlingen actief bij het schoolgebeuren te betrekken. Dit met name bij die zaken die direct in het belang van de leerlingen zijn. Vanuit de leerlingenraad kunnen adviezen worden gegeven aan de directie. 

De leerlingenraad komt een aantal keren per jaar bijeen.  

De volgende zaken komen onder andere aan de orde:

  • Organisatie van schoolfeesten zoals kerst; 
  • Meedenken over het doel voor de kerstmarkt; 
  • De klas op de hoogte brengen van besproken zaken; 
  • Meedenken over het eindfeest; 
  • Onderwerpen bespreken zoals bijvoorbeeld de aanpak van pesten; 
  • Eventuele wensen van leerlingen. 

Heb je ideeën voor of vragen over de leerlingenraad? Vraag dan aan jouw mentor wie hier de contactpersoon voor is.