Praktijkonderwijs

Downloads Praktijkonderwijs

Zoeken downloads Praktijkonderwijs

Algemene folder

Algemene folder over onze school.

Stage folder participatiewet

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt voor een groot deel de Wajong. De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeente. In...