Praktijkonderwijs

Downloads Praktijkonderwijs

Zoeken downloads Praktijkonderwijs

Algemene folder

Algemene folder over onze school.

PROFIJT handleiding

Handleiding waarin u uitleg vindt over het (eerste keer) inloggen en de verschillende onderdelen binnen PROFIJT.

Stage folder participatiewet

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt voor een groot deel de Wajong. De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeente. In...