Praktijkonderwijs

Downloads Praktijkonderwijs

Zoeken downloads Praktijkonderwijs

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Vrije dagen buiten de schoolvakanties om zijn alleen in bijzondere situaties mogelijk en dienen vooraf d.m.v. dit formulier te worden aangevraagd.

Algemene folder

Algemene folder over onze school.

Formulier vakantieverklaring werkgever

Voor het aanvragen van vakantie buiten de normale vakantieperiodes, vult u naast het aanvraagformulier bijzonder verlof ook deze verklaring in.

Infobulletin no. 1 september 2018

Infobulletin is 18 september 2018 verstuurd per mail.

Infobulletin no. 6 mei 2018

Infobulletin is 29 mei 2018 verstuurd per mail.

Infobulletin no.7 juli 2018

Infobulletin is 10 juli 2018 verstuurd per mail.

Stage folder participatiewet

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt voor een groot deel de Wajong. De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeente. In...

Verkeersveiligheid op weg van en naar school

Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Daarom vragen wij uw aandacht voor verkeersveiligheid, om er

samen met u voor te zorgen dat uw kind zo...