Praktijkonderwijs

Contact

We informeren jou en je ouders/verzorgers zo goed mogelijk door middel van het leerlingvolgsysteem, deze website, mailcontact en gesprekken.   

Voor persoonlijke vragen, problemen, zorgen, klachten of verzoeken kunnen jullie altijd contact met ons opnemen. We hebben verschillende deskundigen in huis die ondersteuning bieden. 

Twents Carmel College locatie Praktijkonderwijs
Leliestraat 1
7572 VD Oldenzaal
0541 53 29 76
praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl