Praktijkonderwijs

Home / Locaties / Praktijkonderwijs / Agenda / 

Jaarplanning 2020-2021

17 augustus

Start schooljaar

17 augustus

Introductiedag

18 augustus

Introductiedag

19 augustus

Start regulier lesprogramma

24 augustus

Infobulletin 1 

24 t/m 26 augustus

Introductiekamp klas 1 

27 augustus

Klassen 1 vrij

3 september

Algemene ouderavond klassen 1-2 + PrO-BBL 
 

10 september

Algemene ouderavond klassen 3-4-5-6           
 

1 oktober

Ouderavond PROFIJT (vervalt vanwege Corona)

2 oktober

Zwemtoernooi (gaat niet door i.v.m. Corona)

8 oktober

Infobulletin 2

9 oktober

Haps


10 t/m 18 oktober
 

Herfstvakantie

4 november

Voetbaltoernooi (vervalt vanwege Corona)

24 november

Voortgangsbespreking klas 4-5-6

25 november

Infobulletin 3

11 december

Kerstmarkt 16:00 t/m 20:00 uur (vervalt vanwege Corona)

17 december

Kerstgala (vervalt vanwege Corona)

18 december

Leerlingen 12:10 uur vrij

19 december t/m 3 januari

Kerstvakantie

12 januari

Online open huis: aanvang webinar om 19:30 

20 januari

Kijkmiddag lkrt (s)bao

20 januari

Infobulletin 4

15 februari

Carnavalsmaandag vrij

16 februari

Studiedag personeel, leerlingen vrij

20 t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie

3 maart

Infobulletin no.5

  

8 maart

Informatieavond gemeente voor schoolverlaters (Vervalt i.v.m. Corona, info volgt)

9 maart

Studiemiddag personeel, lln. 12:10 uur vrij

23 maart

Voortgangbespreking

24 maart

Basketbaltoernooi

3 t/m 5 april

Paasweekend

14 april

Badmintontoernooi

21 april

Infobulletin no.6

21 april

Studiemiddag, lln. 12:10 uu vrij

24 april t/m 9 mei

Meivakantie

13 t/m 16 mei

Hemelvaart

17 mei


Studiemiddag, lln. 12:10 uur vrij

20 mei

Cultuurdag

22 t/m 24 mei

Pinksteren

25 mei

Voetbaltoernooi

31 mei

Ouderavond klas 2 Stage (19:30 uur)

1 juni

Voorlichting laptop klas 1 schooljaar '21-'22 (19:30 uur)

8 juni

Activiteitendag

15 juni

TOA toetsen klas 5-6

18 juni

Introductie nieuwe leerlingen

21 t/m 25 juni

SVA examens

23 juni

Infobulletin 7

24 juni

Diploma uitreiking (19:30 uur) 

28-29 juni

TOA toetsen klas 1-2-3-4

28 juni t/m 2 juli

Laatste stageweek

1 juli

Uitreiking certificaten (19:30 uur)

2 juli

Inleveren boeken, kluisjes leeg en open

5 juli

Sportdag (Hulsbeek)

6-7 juli

Voortgangsbespreking klassen 1-2-3-5

10 juli t/m 22 augustus

Zomervakantie

23 augustus

Start schooljaar '21-'22

Uiteraard kan er een wijziging komen in de jaarkalender. Dit zal dan gecommuniceerd worden via het infobulletin.
Er worden nog 2 studiemiddagen toegevoegd aan de jaarkalender