Potskampstraat

DMR

De decentrale medezeggenschapsraad is een interne deelraad per locatie op het gebied van medezeggenschap. Een DMR bestaat uit ouders, personeelsleden en leerlingen. Van de DMR vertegenwoordigen twee leden (een personeelslid en een ouder of leerling) de school in de centrale medezeggenschapsraad (CMR).