Potskampstraat

Home / Locaties / Potskampstraat / Nieuws / 

Onderzoek huisvesting Twents Carmel College van start

Twents Carmel College en gemeente Oldenzaal voeren gezamenlijk een onderzoek uit naar de huisvesting van het Twents Carmel College. Er is in het Integraal Huisvestingsplan al vastgesteld dat het bij de Lyceumstraat om vernieuwbouw gaat. Op dinsdag 16 november 2021 heeft het college van B&W de gezamenlijke onderzoeksopdracht vastgesteld. In het onderzoek wordt gekeken naar de huisvestingsbehoeften op de TCC locaties en hoe vervolgens de vernieuwbouw van de Lyceumstraat eruit kan komen te zien. Het resultaat is een huisvestingsadvies voor alle TCC locaties in Oldenzaal. De verwachting is dat het voorstel in september 2022 door de gemeenteraad wordt besproken.

Het gezamenlijke onderzoek geeft onder andere inzicht in de ruimtebehoefte van de TCC locaties in Oldenzaal, de maatregelen op het gebied van duurzaamheid en frisse scholen en de kosten van huisvesting. Dit alles passend bij het kwalitatief goede onderwijs dat TCC wil kunnen geven.

Rolverdeling

Onderwijshuisvesting is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarnaast heeft Twents Carmel College onderwijskundige wensen voor de schoolgebouwen die invloed hebben op de huisvesting. Het brede onderzoek wordt daarom gezamenlijk uitgevoerd. De opdracht ligt bij twee partijen: ICSadviseurs en HEVO.

Huisvestingsadvies per TCC-locatie, vernieuwbouw voor Lyceumstraat

ICSadviseurs en HEVO brengen een onderzoeksrapport uit met een huisvestingsadvies voor TCC. Daarbij ligt het scenario voor de Lyceumstraat al vast; vernieuwbouw. Dit is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), dat in maart van dit jaar is vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestaande gebouw wordt bij vernieuwbouw opnieuw geschikt gemaakt voor de bestemming onderwijs. Dit gebeurt volgens de geldende wet- en regelgeving. Er wordt daarbij rekening gehouden met de wensen van Twents Carmel College om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven.

Tijdspad

Als alles volgens plan verloopt, is het onderzoeksrapport in juni 2022 gereed. De besluitvorming door de gemeenteraad volgt dan in september 2022. In de tussentijd worden de gemeenteraad, situaties op de schoollocaties en de scenario’s inzichtelijk te krijgen.

In augustus 2025 wordt, volgens planning van het IHP, gestart met de werkzaamheden voor de vernieuwbouw van de Lyceumstraat. De gemeenteraad zal hier tegen die tijd nog definitief over besluiten.

Bron: Tubantia