Lyceumstraat

Leerlingenraad

Het leerlingbestuur is een groep leerlingen die de locatie vertegenwoordigen tijdens overlegmomenten met de locatieleiding. Leerlingen mogen meepraten en -denken over verschillende onderwerpen. We vinden het belangrijk te weten hoe leerlingen ergens over denken, wat ze vinden én we nodigen ze uit om zelf met ideeën te komen.  

Naast meedenken en meepraten is het leerlingbestuur de plek waar activiteiten georganiseerd worden voor de leerlingen. Sportieve toernooien, carnavalsfeesten, kerstgala’s en meer; het leerlingbestuur speelt een belangrijke rol bij de organisatie ervan.  

Het leerlingbestuur van de locatie Lyceumstraat is te bereiken via lb.lyceumstraat@twentscarmelcollege.nl.