Lyceumstraat

Home / Locaties / Lyceumstraat / Overlegorganen / GMR

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan dat het bestuursbeleid van de gehele scholengroep (Stichting Carmelcollege) kritisch volgt en medezeggenschap heeft bij bepaalde besluiten. 

De DMR, ouderraad, leerlingenbestuur en de schoolleiding komen eens per jaar bij elkaar om samen het beleid te evalueren.