Lyceumstraat

Home / Locaties / Lyceumstraat / Overlegorganen / DMR

DMR

De decentrale medezeggenschapsraad is een deelraad per locatie op het gebied van medezeggenschap. Een DMR bestaat uit ouders, personeelsleden en leerlingen. Van de DMR vertegenwoordigen twee leden (een personeelslid en een ouder of leerling) de school in de centrale medezeggenschapsraad (CMR). 

De DMR van locatie Lyceumstraat bestaat uit: 

 

NaamGeledingRol
Monique VoortmanOuderLid en afgevaardigde CMR
Matthijs DavidsOuderLid en lid ouderraad
Caroline Brummelhuis   Leerling Lid 
Joep Vos LeerlingLid en afgevaardigde CMR 
Nikki Weiden Leerling Lid 
Katja Elshuis Personeel Voorzitter en afgevaardigde CMR 
Marijke Lanjouw PersoneelSecretaris
Jan-Willem Temmink Personeel Lid 
Henry Bos Personeel Lid 
Martin Meulenbeld Personeel Lid en afgevaardigde CMR/GMR
Rudi Oude Alink Personeel Lid