Lyceumstraat

Zoeken downloads Lyceumstraat

TCC-Links

Hier staan de handige "links" voor leerlingen/ouder/verzorgers!

Begeleiding

Hier vindt u de contactgegevens van de verschillende begeleiders.

Leerlingenstatuut

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van leerlingen en medewerkers.

Verlofaanvraag

Zonder voorafgaand verlof van de afdelingscoördinator mogen geen lessen worden verzuimd. Verlof moet ruim van tevoren schriftelijk worden aangevraagd....