Lyceumstraat

Zoeken downloads Lyceumstraat

Schoolgids 2018-2019

Indien gewenst is de papieren versie van de schoolgids op te vragen bij de receptie.

TCC-Links

Hier staan de handige "links" voor leerlingen/ouder/verzorgers!

Begeleiding

Op onze school wordt veel zorg en aandacht besteed aan de begeleiding van de leerlingen. Het moet worden opgevat als het begeleiden en ondersteunen...

Overgangsnormen schooljaar 2017-2018

Om van het ene leerjaar naar het volgende leerjaar te gaan, gelden een aantal voorwaarden. Deze overgangsnormen vind je hier.

Verlofaanvraag

Zonder voorafgaand verlof van de afdelingscoördinator mogen geen lessen worden verzuimd. Verlof moet ruim van tevoren schriftelijk worden aangevraagd....