Lyceumstraat

Zoeken downloads Lyceumstraat

TCC-Links

Hier staan de handige "links" voor leerlingen/ouder/verzorgers!

Medewerker? Kijk bij Locatiedocumenten op SharePoint (Organisatie, TCC-Links).

Leerlingenstatuut

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van leerlingen en medewerkers.

Schoolgids, overgangsnormen en ouderbijdrage

De huidige overgangsnormen blijven gelden tot de overgangsnormen voor schooljaar 2019-2020 zijn vastgesteld.