Lyceumstraat

Op weg naar een diploma...

Profielen

Aan het eind van klas 3 kies je een profiel waarin je in 5 havo of 6 vwo examen gaat doen. Natuurlijk word je bij die keuze begeleid: zo zoek je uit wat je leuk vindt, waar jouw talenten liggen en in welke richting je een beroep wilt gaan uitoefenen. Voor veel vervolgopleidingen gelden toelatingseisen gebaseerd op een profiel. Het is dus belangrijk om daar bij je keuze al rekening mee te houden.

Voor zowel havo als vwo (ook gymnasium) heb je de keuze uit de volgende vier profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en Maatschappij (CM)

Welke vakken je vanaf klas 4 volgt, hangt af van het gekozen profiel. Sommige vakken zijn voor alle profielen gelijk, maar je volgt ook verplichte en keuzevakken binnen je profiel. Bovendien is er een vrij deel, waarvoor je zelf een keuze-examenvak kiest.

 

Tussentijds overstappen

Natuurlijk denk je goed na over je keuze voor de bovenbouw. Toch kan het zijn, dat je tot de ontdekking komt dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Dan is het belangrijk te weten, dat je alleen van vak kunt wisselen als je daarvoor de toestemming van de docentenvergadering hebt. Is het niveau toch te hoog gegrepen en wil je afstromen? Dan kan het zijn, dat doubleren noodzakelijk is. Ook dat beslist de docentenvergadering.

 

Het examen

Het examen bestaat uit twee delen:

  • Een centraal examen (CE) in 5 havo of 6 vwo
  • Het schoolexamen (SE) in 4 en 5 havo / 5 en 6 vwo

De klassen 4 havo en 5 vwo vallen onder de overgangsnormen van het Twents Carmel College.

Alle toetsen die in 4 havo / 5 vwo worden gemaakt tellen mee voor de overgang. Een deel van de toetsen telt bovendien mee voor het schoolexamen. Deze toetsen staan, incl. inhoud, weging en bijzonderheden, omschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Voor schoolexamens geldt het schoolexamenreglement. Daarin staan de rechten en plichten van ouders en leerling en kun je bijvoorbeeld lezen, wat je moet doen in het geval van ziekte.

Je krijgt het PTA en het schoolexamenreglement aan het begin van 4 havo of 5 vwo. Deze heeft een looptijd van twee jaar en geldt dus in zowel het vooreindexamenjaar als het eindexamenjaar. Van het examenreglement verschijnt ieder jaar een actuele versie. Ouders en leerlingen dienen zich in beide documenten te verdiepen. Deze documenten zijn ook terug te vinden op onze subpagina over examens en PTA's.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over profielen en de bijbehorende keuzes, maar ook over tussentijds overstappen of toelatingseisen voor een vervolgopleiding kun je terecht bij je decaan. Alle informatie over examens beantwoordt de examensecretaris graag voor je.