Lyceumstraat

Afwezig / te laat

Ben je ziek of kom je vanwege een afspraak bij de orthodontist of dokter later op school? Afmelden kan telefonisch door een van je ouders/verzorgers te laten bellen naar 0541-512066. Ouders/Verzorgers of leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen ook gebruik maken van onderstaand formulier. We ontvangen de ziekmelding graag voor 8.30 uur. De afwezigheid verwerken wij in het leerlingvolgsysteem.  

Ben je weer beter? Meld je dan bij de leerlingbalie van de locatie.   1. Reden melding* Required

 

Ziek naar huis

Als je op school ziek wordt en naar huis wilt, dan meld je je bij de leerlingbalie. Wij nemen contact op met je ouders. Zodra er toestemming is van je ouders, mag je naar huis gaan. Ouders bellen ons direct na thuiskomst om je aankomst te bevestigen. Indien je niet in staat bent om zelf naar huis te gaan, vragen we je ouders om je op te (laten) halen. 

Blessures 

Als je geblesseerd bent, ben je wel verplicht aanwezig te zijn tijdens de les lichamelijke opvoeding. Meld je blessure bij de vakdocent lichamelijke opvoeding. Dit doen je ouders door een mail te sturen of jou een ondertekend briefje mee te geven. Vermeld kort om welke blessure het gaat en hoe lang jullie verwachten dat het gaat duren totdat je hersteld bent. Bij chronische blessures en/of geen deelname op basis van medische indicatie gedurende een lange periode informeer je zowel de vakdocent als je mentor.